Besluit Provincie Friesland nodig voor windpark Hiddum-Houw

| 13 april 2016

Op de Kop van de Afsluitdijk bij het buurtschap Hiddum-Houw kan ruimte komen voor een windmolenpark. Gedeputeerde Staten willen het gebied hiervoor geschikt maken met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zo stellen zij voor aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten geven gehoor aan het besluit dat ze op 17 december 2014 namen. Vorig jaar is dit ook vastgelegd in het coalitieakkoord 2015-2019. Toch willen Gedeputeerde Staten hun voornemen eerst aan PS voorleggen, omdat een keus gemaakt moet worden uit twee initiatiefnemers.

Een tweede plan, van het samenwerkingsverband ‘Meïnoar foar de Wyn’, valt daarom af, zo adviseren GS. Bovendien levert ‘Meiïnoar foar de wyn’ (18 MegaWatt) onvoldoende windvermogen op. Het initiatief ‘Nuon en partners’ kan wel de benodigde 36 MegaWatt extra leveren. Dit vermogen is nog nodig om uit te komen op de 530,5 MegaWatt die in 2020 in heel Fryslân gerealiseerd moet zijn.

De rest wordt opgewekt door bestaande molens en door het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer (316 MegaWatt), waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. Provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor windmolenparken groter dan 5 MegaWatt en kleiner dan 100 MegaWatt.

Als PS akkoord gaan, worden een provinciaal inpassingsplan en een milieueffectenrapportage (MER) gemaakt. De planning eind 2016 en het hele jaar 2017 procedure inpassingsplan en overige benodigde vergunningen zoals omgevingsvergunning en Natuurbeschermingswet-vergunning. In 2018 beroepsprocedure en uitspraak Raad van State in 2019 start bouw en in 2020 ingebruikname van het park.

Bron: provincie Friesland

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.