Commissie m.e.r. helpt Emmen in besluit windturbines

| 13 februari 2015

Commissie m.e.r. adviseert Emmen in haar besluit om windturbines zoveel mogelijk bij elkaar of juist zoveel mogelijk te spreiden over verschillende gebieden. In een milieueffectrapport voor structuurvisie windenergie Emmen opgesteld door een onafhankelijke commissie wordt advies gegeven.

De gemeente Emmen besluit uiteindelijk over het project. De gemeente Emmen herziet haar windenergiebeleid. Hiervoor stelt zij een structuurvisie op die de vraag beantwoordt op welke manier 95,5 megawatt (MW) aan windenergie een plaats krijgt in Emmen.

Voordat de gemeenteraad van Emmen hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie geeft ook mee dat het kan helpen om de plannen af te stemmen met windenergieprojecten in buurgemeenten, zoals Coevorden en Meppen in Duitsland.

Emmen

Bron: Emmen nu

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.