Cramer wil winstdeling niet verplichten

| 13 juni 2008
Bron: BN De Stem

Mensen die vlak bij een windmolenpark wonen, moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van zo’n park. Dat zegt minister Jacqueline Cramer (VROM). Cramer wil stimuleren dat exploitanten van het park een deel van de winst investeren in de lokale gemeenschap. 

Zo zouden de energiebedrijven die een windpark exploiteren bijvoorbeeld een voetbalveld kunnen aanleggen, of een uitkering kunnen doen. Zo ondervinden bewoners niet alleen hinder, maar delen zij mee in de winst, aldus Cramer. Cramer hoopt zo het draagvlak voor windenergie te vergroten.

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), branchevereniging voor de sector, is kritisch over het idee. “Er zijn plaatsen waar dat mogelijk is, maar het moet niet standaard worden”, aldus directeur Ton Hirdes. “En zeker geen verplichting. In geen enkele andere industrie bestaat zoiets.”

Cramer zegt niet van plan te zijn winstdeling of compensatie verplicht aan bedrijven op te leggen. Toch benadrukt zij dat het belangrijk is windenergie voor omwonenden aantrekkelijker te maken.

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.