Dreigend tekort aan technisch personeel in de windsector

| 13 juni 2017

De komende jaren komt er in Nederland jaarlijks in totaal 1000 tot 1700 megawatt (MW) aan nieuw windvermogen op land en op zee bij. Dit kan de Nederlandse economie ten goede komen door veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. Op dit moment zijn er 4.000 FTE werkzaam in de windindustrie. Naar verwachting zal dit aantal groeien naar 30.000 banen in 2030. De uitdaging is om deze werkgelegenheid te vullen met Nederlandse arbeidskrachten op zowel MBO, HBO als universitair niveau. Als er niet genoeg wordt geïnvesteerd in opleiding en in werving van studenten ontstaat er een tekort aan technisch personeel in de windsector.

 

Op 14 juni vindt de WindDay Conference plaats. Noodkreet van de sector tijdens de conferentie luidt dat met de verwachte groei van de windenergiesector in Nederland er een groot tekort dreigt te ontstaan aan goedgekwalificeerd technisch personeel. De opleidingscapaciteit is nu onvoldoende om genoeg mensen op te leiden.  Bovendien zullen opleidingen hun programma continue moeten aanpassen  aan de snelle ontwikkelingen in deze innovatieve sector.

 

Opleidingen en bedrijfsleven zullen nauwer moeten gaan samenwerken om gezamenlijk de curricula vorm te geven, om stageplaatsen en afstudeeropdrachten te creëren en om samen te werken aan toegepast onderzoek. De sector moet onder de aandacht gebracht worden bij toekomstige studenten en hun ouders om ze te interesseren voor deze stoere branche in de duurzame energie. Positief is dat wind op zee ook kansen biedt aan mensen die hun baan kwijt zijn geraakt of gaan raken in andere sectoren, zoals de olie- en gassector. Met een beetje omscholing kunnen vooral monteurs en onderhoudspersoneel zo aan de slag.

 

Om het dreigende tekort aan technisch personeel voor te zijn, hebben NWEA en het TKI Wind op Zee de krachten gebundeld in het initiatief CAREER:(Coordination, Applied Research, Expertise, Education & Resources). CAREER jaagt aan en verbindt onderwijs en bedrijfsleven met als doel nationale en regionale samenwerkingsverbanden in onderzoek en opleiding tot stand te brengen.

 

Ernst van Zuijlen van het TKI Wind op Zee en mede-initiatiefnemer van CAREER geeft aan: “Het is een lonkend perspectief; de realisatie van grote hoeveelheden windenergie en het ontstaan van duizenden banen in een prachtige sector. Maar voordat het zover is, zijn er wel forse investeringen in de generieke technische en specialistische offshore wind opleidingen nodig. In CAREER pakken we samen deze handschoen op en kunnen we de combinatie met toegepast onderzoek verder uit werken.”

 

Hans Timmers van NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie): “Technische opleidingen zullen moeten opschalen en zich samen met het bedrijfsleven moeten voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen. Cursusmateriaal, Centers of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap en field labs zullen op korte termijn moeten worden ontwikkeld om voldoende duurzame energie te kunnen opwekken in Nederland.”

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.