Duitsland: negatieve trend in geplaatst windvermogen blijft ook in 2020 voortzetten

| 13 september 2020

Windpark Wiemersdorf  © Jan Oelker / Nordex

Sinds het topjaar 2017 met 6.584 MW aan nieuw windenergievermogen (waarvan 5.334 MW onshore en 1.250 MW offshore) neemt de jaarlijkse groei in vermogen in Duitsland drastisch af. Ook in 2020 zal deze trend niet veranderen. De overgang van een systeem met vaste vergoedingen naar een veilingsysteem met vermogensgrenzen (die overigens bij lange na niet worden benut) kan als hoofdoorzaak voor deze gang van zaken worden genoemd.

In de periode van januari tot en met augustus 2020 werd er op land voor 781 MW aan windvermogen geplaatst. De verwachting is dat dit eind 2020 rond de 1.200 MW zal zijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verwijderde windturbines. Dit vermogen ligt iets hoger dan in 2019 (1.078 MW). Echter kan deze vermogensgroei niet de drastische vermindering van het offshore vermogen compenseren.

Werd in 2019 nog voor 1.111 MW aan offshore vermogen geplaatst, in de periode van januari tot en met augustus 2020 was dit slechts 219 MW. Omdat er op dit moment geen offshore vermogen in de bouwfase verkeert zal dit offshore vermogen tot eind 2020 niet verder groeien.

Deze data zijn gebaseerd op een analyse van het IWR (Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien) van het Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur (BNetzA) van 2 september 2020. Het gaat hier om een momentopname. Er bestaat de kans dat achteraf lichte correcties nodig zijn. Maar de aangegeven trend van deze data zal door deze correcties niet veranderen. Bron: Windbranche.de

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.