Energiecoöperaties willen voorrang voor lokale oplossingen bij maatregelen energiemarkt

| 13 oktober 2022

Coöperatieve energieleveranciers willen dat bij de ontwikkeling van een maatregelenpakket voor de energiemarkt gekozen wordt voor robuuste, slimme maatregelen die lokaal worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Centraal hierbij staat een concept waarbij de energiecoöperaties direct gaan leveren aan lokale afnemers tegen een faire en voorspelbare prijs. Op deze manier worden inwoners jarenlang beschermd tegen grillige stroomprijzen.

De coöperatieve energieleveranciers vertegenwoordigen 6 TWh aan zon- en windenergie op land in Nederland. Dat is een derde van alle duurzame energieproductie in Nederland. Energie Samen en Windunie, als vertegenwoordigers van energiecoöperaties van burgers en agrariërs in Nederland, vertegenwoordigen het grootste deel van de coöperatieve opwek in Nederland.

De EU zet zich met een maatregelenpakket schrap voor de ontstane energiecrisis. Als nationale regeringen de voorstellen uit Brussel overnemen, worden de energieopbrengsten voor producenten van wind- en zonnestroom boven de 180 euro per MWh afgeroomd. Deze opbrengsten gebruiken regeringen voor betaalbare energie voor iedereen. De Europese voorstellen zijn er om gezinnen en overheden te helpen zodat er voldoende en betaalbare energie is in de winter van 2022-2023.

Energie Samen en Windunie onderschrijven dat maatregelen nodig zijn. André Jurjus, voorzitter Energie Samen hierover: “Wij beleven een serieuze energiecrisis. Wij willen er samen met onze leden alles aan doen om de gevolgen van de energiecrisis te minimaliseren. Wij ondersteunen de intentie om huishoudens te beschermen tegen de hoge energieprijzen (op korte en lange termijn) en willen onze bijdrage hieraan leveren. Hierbij pleiten wij voor robuuste, slimme en lokale oplossingen op korte en lange termijn, die passen bij het gedachtengoed, de positie en de ambities van energiecoöperaties van burgers en agrariërs. Wij willen voorkomen dat de uitvoering vastloopt in bureaucratie, juridische procedures, onduidelijkheid en onzekerheid voor producenten en huishoudens.”

Local4local-concept

Concreet zet de coöperatieve energiesector in op het landelijk omarmen van het ‘Local4local-concept’ dat de sector ontwikkelt. In dit concept leveren energiecoöperaties aan lokale afnemers tegen een faire en voorspelbare prijs. Onderdeel van dit concept is ook energiebesparing, slimmer gebruik van het energienet en gedragssturing zodat vraag en aanbod dicht bij elkaar komen. Jacco de Graaf, voorzitter Windunie, hierover: “Dit concept is de oplossing voor de toekomst maar daar waar mogelijk willen wij het nu al inzetten. Wij streven naar een eerlijk rendement voor iedere schakel in de productieketen. Overheid en markt mogen van ons loyale medewerking verwachten aan mogelijkheden om energie betaalbaar te houden. Tegelijkertijd zoeken we in de huidige discussie over het maatregelenpakket naar antwoorden op de vragen over de grondslag voor bijvoorbeeld het afromen of de vraag wat er met de vrijvallende subsidies (SDE) gaat gebeuren? Oplossingen moeten op tafel komen door samenwerking, samenwerking en nog meer samenwerking.”

Bij de discussie over het maatregelenpakket vragen de coöperaties ook aandacht voor het uitvoeren van de plannen voor de Regionale Energie Strategie (RES). André Jurjus: “We bieden een uitgestoken hand en maximale hulp bij het opstellen en uitvoeren van de RES-plannen en het realiseren van de klimaatdoelstellingen in Nederland. Wij doen dit altijd in lokaal eigendom met maximaal draagvlak en oog voor de ruimtelijke inpassing. Laten wij deze crisis gebruiken om samen bestaande blokkades weg te nemen. En te werken aan een robuust en betrouwbaar energiesysteem dat betaalbare energie levert aan Nederland.” Bron: Windunie

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.