FNP wil geen windmolens in Friesland

| 13 oktober 2014
Op een speciaal belegde vergadering van het FNP (Fryske Nasjonale Partij) in het Friese Wirdum gaven leden te kennen geen megaturbines in het landschap te willen. Ze zijn van mening dat windenergie alleen in Friesland geschikt is in het IJsselmeer en langs de Afsluitdijk. Ook langs het verkeersklaverblad bij Heerenveen zou het kunnen.

Alleen op en rond de Afsluitdijk is plaats voor megamolens in Friesland, meent de FNP.
Foto: Novum

Wat betreft FNP kan het plan om van onderop draagvlak te krijgen voor windparken op het Friese land voorbereid door de stichting Fryslân foar de Wyn waarvoor de adviescommissie Winsemius deze week de knopen heeft doorgehakt – kan de prullenbak in.

 

De 530.5 megawatt aan windenergie die Friesland van het Rijk opgelegd heeft gekregen, zal moeten komen van een windpark in het IJsselmeer en van lijnopstellingen langs of op de Afsluitdijk. Het Friese platteland dient gevrijwaard te blijven van horizontale obstakels, menen de FNP-ers eendrachtig.

OJ-Windpark

 

De huidige windmolens op land zullen dan ook op termijn verdwijnen, aldus het besluit. Mocht de energieopbrengst op en rond de Afsluitdijk te kort schieten om aan de landelijke bijdrage te voldoen, dan zal Friesland alternatieven voor schone energieopwekking moeten ontwikkelen.

 

“Geen windmolens op land, het besluit is duidelijk”, concludeerde partijvoorzitter Ultsje Hosper nadat de motie met slechts een tegenstem van de 127 aanwezigen was aangenomen. Aan gedeputeerde Johannes Kramer en de Statenfractie de opdracht om het standpunt aan de provinciale coalitiepartners PvdA en CDA over te brengen. Kramer en FNP-fractieleider Annigje Toering zullen zich daarbij beroepen op het coalitieakkoord.

Klik hier voor meer informatie.

Bron:

Tags: , , , , , ,

Category: Beleggen, Groene energie, Kleine Windmolens, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.