Gemeente Wijchen houdt infomarkt over visie op zon- en windenergie

| 13 mei 2024

Gemeente Wijchen organiseert op donderdag 23 mei een informatiemarkt over de gemeentelijke visie op zon en wind in Wijchen.

Binnen de regio Arnhem-Nijmegen is afgesproken dat de regio in 2030 gezamenlijk 1,62 TWh duurzame elektriciteit bijdraagt aan de nationale opgave van 35 TWh uit het Klimaatakkoord.

Onderzoek van de provincie Gelderland laat zien dat er verschillende plekken in de gemeente Wijchen zijn waar windturbines of zonnevelden kunnen komen. De gemeente wil deze plekken graag zelf beoordelen en zelf plekken kiezen. De gemeente heeft tot 1 juli 2024 de tijd gekregen van de provincie om te onderzoeken welke locatie Wijchen wil bestemmen voor windenergie

De gemeenteraad heeft twee momenten waarop zij besluiten neemt over de Visie Zon & Wind. Het eerste beslismoment gaat over de criteria waaraan zonne- en windenergie moeten voldoen. Deze criteria zijn besproken met bewoners tijdens de digitale en fysieke bewonersavonden in april 2024. De raad neemt deze inbreng van bewoners mee in haar besluiten.

Informatiemarkt 23 mei

Op 23 mei 2024 kunnen bewoners zich tijdens een informatiemarkt laten informeren over waarom er windturbines nodig zijn in de gemeente Wijchen, over geluid van windturbines en afstand tot windturbines. Ook wordt er geïnformeerd over de criteria die eerder zijn opgehaald bij inwoners en hoe die verwerkt zijn in de Visie Zon en Wind.

De infomarkt wordt gehouden van 17.00 tot 20.30 uur bij MFA Noorderlicht te Wijchen en is vrij te bewandelen.

Vervolg

Aan de hand van de criteria in de Visie Zon & Wind maakt de gemeente een keuze in welke gebieden windturbines kunnen komen en welke voorwaarden daaraan worden gesteld. Op het tweede beslismoment stelt de gemeenteraad de Visie vast. Dat gebeurt in ieder geval voor 2 juli 2024.

Windpark Wijchen A50

Lokale grondeigenaren, coöperatie Windunie en de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen hebben samen al het initiatief genomen voor een mogelijk windpark in de gemeente. Het gaat om Windpark Wijchen A50 in het gebied ten zuiden van de hoogspanningslijnen, op zo’n drie kilometer van Hernen en zo’n 800 meter van de bebouwde kom van Niftrik. Bron: Gemeente Wijchen

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.