Gemeenten Wageningen en Rhenen onderzoeken samen mogelijkheden voor windenergie

| 13 juni 2024

De gemeenten Wageningen en Rhenen hebben aangekondigd samen te werken aan de windverkenning wind op land. Tot eind 2025 verkennen beide gemeenten de impact van windturbines in de 3 zoekgebieden.

In 2021 hebben beide gemeenten toegezegd zich in te zetten voor de Regionale Energie Strategie (RES Foodvalley 1.0). De gemeenten Wageningen en Rhenen hebben in 2021 3 mogelijke gebieden voor windturbines aangewezen. Een van de gebieden, het Binnenveld, ligt in beide gemeenten.

Beperkte mogelijkheden voor windenergie

Eind 2023 is er een eerste globale, technische verkenning gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Daarbij werden de wettelijke beperkingen voor windenergie in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat er misschien beperkte mogelijkheden zijn voor windenergie in de gemeenten. Eerdere onderzoeken door de provincie maken nog niet duidelijk of deze gebieden geschikt zijn voor windenergie. Daarom beginnen Wageningen en Rhenen samen een onderzoek.

Stappen tot eind 2025

Tot eind 2025 verkennen beide gemeenten de impact van windturbines in de 3 zoekgebieden. Ook de provincies doen onderzoeken en delen hun uitkomsten en kennis. Op basis van deze resultaten kijken beide gemeenten of er mogelijkheden voor windenergie zijn en kijken ze verder naar de volgende stappen. Beide gemeenten behandelen geen vergunningaanvragen voor windturbines voordat het onderzoek klaar is en de conclusies bekend zijn. Bron: Gemeente Wageningen

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.