Groen licht voor laatste windturbine Windpark Greenport Venlo

| 13 januari 2023

© WPgroenportvenlo

In juli 2022 werd Windpark Greenport Venlo met acht windturbines in bedrijf genomen. Het oorspronkelijke ontwerp voor het windpark voorzag echter in negen windturbines. Vlak voor het einde van 2022 is ook de financiering van deze windturbine rond gekomen.

Het ontwerp van Windpark Greenport Venlo voorzag vanaf het begin in de bouw van negen windturbines. Het Ministerie van Defensie gaf eerder echter geen goedkeuring voor de bouw van de tweede turbine in de lijn van negen turbines, vanwege de impact op de militaire radardekking in Nederland.

Na de bouw van een nieuwe steunradar in België heeft TNO de impact van een windturbine op deze locatie opnieuw doorgerekend. Hieruit is naar voren gekomen dat deze windturbine geen belemmering meer vormt voor de militaire radardekking. Het Ministerie van Defensie heeft haar goedkeuring voor de bouw van deze windturbine dan ook verleend.

Bouw in 2023

De windturbine komt aan het einde van de Mary Kingslystraat te staan, op grond van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De planning is dat aannemersbedrijven H4A en Hecker & Zn de voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanleg van de fundatie en de kraanopstelplaats, voor de zomer uitvoeren. Als alles goed verloopt, wordt de windturbine van het type Nordex N133 in het derde kwartaal 2023 geleverd. Dit is hetzelfde type windturbine als op de naast gelegen locaties 1 en 3 van het windpark, met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 133 meter. De zogeheten tiphoogte, het hoogste punt van de rotorbladen, is ca. 200 meter.

Participatie via Energiecoöperatie Samenstroom

Eerder sloot Windpark Greenport Venlo een overeenkomst met Energiecoöperatie Samenstroom over de participatie van de omgeving in het windpark. Omwonenden kunnen obligaties kopen, waarmee ze kunnen profiteren van het financiële rendement van het windpark. Daarnaast stelt het windpark een Leefbaarheidsfonds ter beschikking voor de omgeving van € 500.000,-. Nu de negende turbine ook gebouwd wordt, zal het windpark een evenredige bijdrage doen aan de participatie die ten goede komt aan het Leefbaarheidsfonds. Samen met Energiecoöperatie Samenstroom wordt op vergelijkbare wijze invulling gegeven aan deze afspraken.

Als de bouw van de negende windturbine van Windpark Greenport Venlo gereed is voor gebruik, wekt het windpark duurzame elektriciteit op voor ongeveer 35.000 huishoudens. De levering van deze elektriciteit verloopt via Greenchoice.

Windpark Greenport Venlo is een project van een samenwerkingsverband van Greenchoice, Windunie en het ABN AMRO Sustainable Impact Fund.  Bron: Windpark Greenport Venlo

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.