Grootste subsidieronde voor duurzame energie van start in Groot-Brittannië

| 13 december 2021
Grootste subsidieronde voor duurzame energie van start in Groot-Brittannië

Bron: Gov.uk

Vandaag, maandag 13 december, is de vierde ronde van de contracts for difference-regeling van start gegaan in Groot-Brittannië. Met 285 miljoen pond per jaar aan financiering voor de bouw van duurzame energieprojecten, is dit de grootste subsidieronde voor hernieuwbare energie in Groot-Brittannië tot nu toe. 

Hernieuwbare energieprojecten in heel Groot-Brittannië kunnen nu meedingen naar financiering in het kader van de vierde ronde van de Contracts for Difference (CfD)-regeling, die tot doel heeft 12 GW aan elektriciteitscapaciteit te garanderen. Dit is meer hernieuwbare capaciteit dan in de vorige drie rondes samen.

De veilingsronde werd in september aangekondigd. De toewijzingsronde sluit op 14 januari 2022. De definitieve resultaten van de veiling zullen naar verwachting in het voorjaar/de zomer van 2022 bekend worden gemaakt.

Voor het eerst wind en zon op land

In vergelijking met de vorige ronde staat de regeling open voor een groter aantal hernieuwbare energietechnologieën, met onder meer offshore windenergie, onshore windenergie, zonne-energie, getijdenenergie en drijvende offshore windenergieprojecten. Het groter aanbod van energiebronnen moet zorgen voor een zekerder, veerkrachtiger energiesysteem dat de overgang van het VK naar net-nul ondersteunt.

200 miljoen pond voor offshore windenergie

Van het totale budget van 285 miljoen pond per jaar is 200 miljoen pond beschikbaar voor offshore windenergie. De extra offshore windcapaciteit die alleen al uit de financiering voortvloeit, kan genoeg elektriciteit opwekken om het equivalent van ongeveer 8 miljoen gezinnen van stroom te voorzien. Dit is gebaseerd op de geraamde pijplijn voor offshore windenergie waarvoor een vergunning is verleend (ongeveer 7 GW).

75 miljoen pond voor opkomende technologieën

75 miljoen pond per jaar is beschikbaar voor opkomende technologieën, zoals wind op afgelegen eilanden, getijdenstroming en drijvende offshore windenergie. Binnen de opkomende technologieën is 24 miljoen pond per jaar gereserveerd voor drijvende offshore windprojecten en 20 miljoen pond in eerste instantie voor getijdenstroomprojecten. De steun voor getijdenstroomprojecten is de grootste investering in getijdenenergie sinds een generatie. Hiermee wordt een gloednieuw hoofdstuk ingeluid voor de getijdenindustrie, die ook het voordeel zou kunnen hebben dat er in het hele VK banen worden gecreëerd.

10 miljoen pond voor gevestigde technologieen

Wind- en zonne-energie op land nemen voor het eerst sinds 2015 deel aan een toewijzingsronde. Voor deze gevestigde technologieën, samen met waterkracht, is 10 miljoen pond per jaar gereserveerd. Hier is een capaciteitsplafond van 5 GW van toepassing, waarvan maximaal 3,5 GW voor wind en zonne-energie.

CfD-regeling

Het competitieve karakter van de CfD-regeling is een groot succes gebleken bij het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie in Groot-Brittannië. Dankzij de opzet van de regeling is de prijs per eenheid offshore windenergie met ongeveer 65% gedaald tussen de eerste toewijzingsronde in 2015 en de derde in 2019.

Afhankelijk van het resultaat van de concurrerende veiling wordt verwacht dat de vierde ronde een belangrijke stap zal zijn in de richting van de verwezenlijking van de verhoogde ambitie van de regering om tegen 2030 40 GW aan offshore windenergie te hebben, inclusief 1 GW afkomstig van drijvende offshore windenergie. Bron: Gov.uk

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.