GWEC verwacht in 2021 nieuw offshore wind recordjaar maar waarschuwt dat schaalvergroting nodig is

| 13 september 2021
GWEC brengt rapport uit over offshore windinstallaties in 2020

GWEC

In 2020 werd er wereldwijd voor 6,1 GW aan offshore windvermogen geïnstalleerd. Dit is een lichte daling ten opzichte van een record van 6,24 GW in 2019. Dit blijkt uit het vorige week gepresenteerde rapport Global Offshore Wind Report 2021 van de Global Wind Energy Council (GWEC). GWEC verwacht in 2021 een nieuw recordjaar.

China voert voor het derde jaar op rij de wereld aan wat nieuwe installaties betreft, met meer dan 3 GW aan offshore windenergie dat in 2020 op het net is aangesloten. De gestage groei in Europa was goed voor het merendeel van de resterende nieuwe capaciteit, aangevoerd door Nederland, dat bijna 1,5 GW aan nieuwe offshore windinstallaties heeft geïnstalleerd in 2020, gevolgd door België (706 MW).

Van het totaal aan geïnstalleerd offshore windvermogen nam drijvende wind 16,83 MW op zich, waarvan 16,8 MW in Portugal en 0,03 MW in Spanje. Dit brengt het totale vermogen op 73,33 MW, waarvan 32 MW zich bevindt in het Verenigd Koninkrijk, 25 MW in Portugal, 12 MW in Japan, 2,3MW in Noorwegen en 2 MW in Frankrijk.

Europa blijft de grootste offshore windmarkt tegen eind 2020, goed voor 70% van de totale
wereldwijde offshore windinstallaties. Dit is 5% lager dan het jaar ervoor. Azië heeft de mijlpaal van 10 GW aan cumulatief vermogen tegen het einde van 2020, waardoor het de tweede grootste regionale offshore markt is. Het VK blijft wereldwijd op de eerste plaats staan wat betreft cumulatieve
offshore windcapaciteit aan het einde van 2020, terwijl China nu Duitsland heeft ingehaald en de tweede grootste offshore windmarkt is geworden.

GWEC verwacht in 2021 een nieuw recordjaar, als China’s offshore windsector zich haast om 7,5 GW te installeren vooruitlopend op het aflopen van de huidige feed-in tarieven (FIT’s).

Lange termijn vooruitzichten

Uit het Global Offshore Wind Report 2021 blijkt dat windenergie het grootste groeipotentieel heeft van alle hernieuwbare energietechnologieën.

Momenteel is er wereldwijd 35 GW aan capaciteit geïnstalleerd. In het rapport wordt voorspeld dat 235 GW aan nieuwe offshore-windcapaciteit zal worden geïnstalleerd in het komende decennium bij het huidige beleid. Die capaciteit is zeven keer groter dan de huidige marktomvang en is een stijging met 15 procent ten opzichte van de prognoses van vorig jaar.

Dit is echter slechts 11 procent van de capaciteit die nodig is om de net-nuldoelstellingen tegen 2050 te halen. Wereldwijd is tot dusver slechts 2 procent van de offshore windcapaciteit geïnstalleerd die tegen het midden van deze eeuw nodig zal zijn om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

Huidige doelstellingen niet voldoende – versnelling noodzakelijk

Op basis van scenario’s gepubliceerd door het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) heeft de wereld tegen 2050 2.000 GW offshore windcapaciteit nodig om een kans te maken om de wereldwijde temperatuurstijging onder het pre-industriële niveau van 1,5°C te houden.

Hoewel sommige landen over de hele wereld al uitgebreide offshore windstreefcijfers en -strategieën hebben ingevoerd, blijkt uit het rapport dat deze streefcijfers over de hele wereld samen slechts goed zijn voor 560 GW.

Volgens Ben Backwell, CEO van GWEC, volstaat het niet langer om records te breken. De schaal waarop groei moet plaatsvinden in ongekend. De offshore industrie gelooft dat het deze uitdaging aankan, maar er is een duidelijke doelstelling en een beleidskloof die landen moeten dichten, wil de sector resultaten boeken, aldus Backwell.

Volgens Feng Zhao, Hoofd Strategie en Marktonderzoek bij GWEC, zal de schaalvergroting vooral in Azië moeten plaatsvinden. Deze regio zal een aandeel op zich moeten nemen van 40 procent van de 2.000 GW die nodig is tegen 2050, gevolgd door Europa met 32 procent en Noord-Amerika met 18 procent. Hoewel dit een enorme uitdaging mag lijken, is het slechts een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de 71.000 GW aan technisch offshore windpotentieel dat vandaag de dag in de wereld bestaat en grotendeels onaangeboord blijft, aldus Zhao.

Potentiele gebieden wereldwijd voor groei offshore wind

In het rapport wordt benadrukt dat de verwezenlijking van het potentieel van offshore windenergie om een Net Zero-wereld te bereiken een stapsgewijze verandering in de politieke actie vereist om de planning- en vergunningsregelingen te stroomlijnen en de administratieve rompslomp te verminderen, robuuste marktkaders tot stand te brengen en de elektriciteitsnetten en andere infrastructuur te reviseren. Bron: GWEC

Tags: , ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.