Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar

| 13 juli 2016

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was. Het komend half jaar stelt het kabinet daarom 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd.  Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie. Opvallend is dat 90% van de gesubsidieerde projecten een zonproject is.

In 2016 is daarmee in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor projecten binnen de regeling SDE+, exclusief het budget voor de aanleg van het windpark Borssele op zee. Deze subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van 15 jaar.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Gesteund door de 47 partijen waarmee we het Energieakkoord hebben ondertekend, werken we hard aan een meer hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Het is goed om te merken dat men uit alle hoeken van de samenleving een bijdrage wil leveren aan deze energietransitie. Van MKB’ers tot lokale energiecoöperaties, van agrariërs tot industriebedrijven. Door nu subsidie eerder beschikbaar te stellen, kunnen meer projecten doorgang vinden en zetten we weer een belangrijke stap richting het doel van 16% hernieuwbare energie in 2023.”

Greenpeace is blijk met de ontwikkelingen. De omslag naar schone energie gaat nu als een speer en wil snel afspraken maken over de periode na 2023.

Lees meer

Bron: www.rijksoverheid.nl

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.