Nederland op 2e plek met investeringen in nieuwe windparken in 2020 in Europa

| 13 april 2021

Europa heeft voor 42,8 miljard euro aan investeringen gedaan in nieuwe windparken in 2020. 16,5 miljard euro hiervan ging naar wind op land en 26,3 miljard euro naar offshore windprojecten. Samen is dit goed voor bijna 20 GW aan nieuwe capaciteit. Dit meldt de Europese wind branchevereniging WindEurope in het rapport ‘Financing and investment trends: The European wind industry in 2020’.

Windenergie bleef ondanks de pandemie een aantrekkelijke investering in 2020. In 2020 vond voor meer dan € 80 miljard aan financieringsactiviteiten in de windenergiesector in Europa plaats. € 43 miljard hiervan was bestemd voor de bouw van nieuwe windparken. De overige € 37 miljard omvatte herfinancieringstransacties, fusies en overnames op project- en corporate niveau en aanvullende fondsenwerving op kapitaalmarkten.

Recordinvestering in nieuwe offshore windparken

Vorig jaar werd er 70 % meer geïnvesteerd in nieuwe windparken ten opzichte van 2019. De investering is het op een na hoogste bedrag ooit. De € 16,5 miljard investering in wind op land was goed voor 12,5 GW aan nieuwe capaciteit. Dit is de laagste investering sinds 2017.

De € 26,3 miljard in offshore wind was goed voor 7,1 GW aan nieuwe capaciteit. Dit is een recordbedrag. Investeringen in grote projecten, zoals € 9,4 miljard in de fases A en B van Dogger Bank (2,4 GW) in het VK en het Hollandse Kust Zuid (1,5 GW) project in Nederland hebben hier een grote bijdrage aan geleverd.

Nederland 2e plek in windinvesteringen

Het VK was goed voor € 13,5 miljard aan investeringen in nieuwe windparken. Nederland volgde met € 7,9 miljard. Daarna volgen Frankrijk (€ 6,5 miljard), Duitsland (€ 4,3 miljard), Turkije (€ 1,6 miljard) en Polen als zesde met € 1,6 miljard. Duitsland en Frankrijk investeerden het meest in wind op land. Frankrijk financierde ook zijn tweede en derde offshore windpark.

Type financiering

Banken hebben een recordbedrag van € 27,8 miljard aan non-recourse financiering verstrekt voor de bouw en herfinanciering van windparken. Deze trend is gaande sinds 2013. De non-recourse financiering was goed voor 36% van het totaal aan investeringen in nieuw onshore vermogen en 58% van alle investeringen in nieuwe offshore windparken.

De schuldgraad voor nieuwe windparken gefinancierd op een de projectfinancieringsbasis blijft op 70-90%. Projectacquisities, waarbij investeerders een aandeel nemen in een windpark (in ontwikkeling of in bedrijf), waren € 15,1 miljard waard. Dit was iets lager dan in 2018 en 2019.

PPAs

WindEurope ziet een groeiende rol van corporate PPAs (langdurige stroom afnamecontracten met zakelijke en industriële energieverbruikers) bij het ondersteunen van de financiering van windparken. Deze brengen stabiele lange termijn inkomsten voor wind waardoor het gemakkelijker is voor de ontwikkelaar om financiering aan te trekken tegen een lage rente. 2020 was een hierbij een recordjaar. Er zijn 18 nieuwe PPA’s ondertekend met windparken op land en 6 met windparken op zee.

Er zit ook een groei in Contracts for Difference (CfD’s) die overheden in toenemende mate aanbieden in hun windenergieveilingen: als inkomstenstabilisatiemechanismen verlagen CfD’s de financieringskosten en dus de totale kosten van windenergie.

Meer investeringen nodig

De cijfers bevestigen dat windenergie goed gepositioneerd is om het economische herstel van Europa na COVID te ondersteunen. Volgens WindEurope moet er echter meer geïnvesteerd worden in windenergie om de klimaat- en energiedoelstellingen van Europa te halen. De nieuwe emissiereductiedoelstelling van de EU (55% tegen 2030) vereist 27 GW per jaar aan nieuwe windenergie in de EU. De investeringen van vorig jaar dekken slechts 13 GW aan nieuwe windcapaciteit in de EU.

Met de rentetarieven die op middellange termijn waarschijnlijk laag zullen blijven en een groot aantal kredietverstrekkers dat in wind wil investeren, zouden de voorwaarden voor de financiering van windparken gunstig moeten blijven. Maar problemen met vergunningen moeten worden opgelost om vertragingen te voorkomen. Het is volgens WindEurope ook van cruciaal belang dat zowel de economische herstelplannen van de EU als de nationale plannen in overeenstemming zijn met de Europese Green Deal en de overgang naar een koolstofarm energiesysteem helpen versnellen. Bron: WindEurope

 

Tags: , , , , , ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.