Nederlands consortium bouwt tweede offshore windpark Borssele nog goedkoper

| 13 december 2016

 Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd. Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro. Het windpark op zee zal worden aangelegd door een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE.

Met het tweede windpark Borssele wordt nog meer subsidie bespaard dan bij het eerste windpark Borssele, dat op dat moment al het goedkoopste nog aan te leggen windpark op zee ter wereld was. Bovendien zal bij de huidige prognose van de elektriciteitsprijs het tweede windpark Borssele na 7,5 jaar geen subsidie meer nodig hebben.

In totaal zijn 26 biedingen ontvangen van 7 partijen/consortia. Het maximum aan te vragen bedrag voor deze tender bedroeg 11,975 cent per kilowattuur. Dit bedrag is exclusief de kosten voor aansluiting van de windparken op het elektriciteitsnet. Het nu winnende consortium vraagt 5,45 cent per kilowattuur. Ter vergelijking: Bij de vorige tender, een half jaar geleden, won Dong Energy uit Denemarken nog met een prijs van 7,27 cent per kilowattuur.

Minister Kamp: “Als de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs doorzet zoals verwacht, hebben we over 7,5 jaar  na aanleg helemaal geen subsidie meer nodig voor stroomopwekking door wind op zee. Het doel van het kabinet om de prijs van duurzame energie te laten concurreren met die van fossiele energie komt hiermee in zicht. Nederland is koploper op het gebied van de ontwikkeling van windenergie op zee, dit brengt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven met zich mee. Met deze winnaars wordt dat nog duidelijker zichtbaar”.

Energietransitie biedt economische kansen

Het kabinet is bezig met de realisatie van vijf windparken op zee die behoren tot de grootste ter wereld waarbij stapsgewijs grote kostenreducties worden bereikt. Dat is behalve goed voor de transitie naar duurzame energie, ook goed voor de energierekening van burgers en bedrijven en goed voor de Nederlandse economie. De bouw van de windparken geeft een flinke impuls aan de industrie. ‘Wij gaan ervan uit dat in 2020 in Nederland zo’n 10.000 mensen werk hebben door deze projecten. Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij vrijwel alle andere windenergieprojecten op zee in Europa. Het kabinet heeft vorige week de Energieagenda gepresenteerd waarin de route is beschreven naar een CO2-arme energievoorziening. Met de resultaten van deze tenders wordt aangetoond dat de energietransitie economische kansen biedt’, aldus minister Kamp.

Deze nieuwe aanbesteding betreft het tweede van in totaal vijf grootste windparken die behoren tot de grootste ter wereld en in 2023 in bedrijf moeten zijn. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. De windparken Borssele worden gebouwd op 22 km voor de Zeeuwse kust.

Dit is de reactie van voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) op de uitslag van de tender Borssele 3&4 (de tweede tender voor windparken op zee bij Borssele):

“Dit is voor het eerst dat duurzame energie goedkoper wordt dan fossiele energie. Het laat ook zien dat de lage prijs voor Borssele 1&2 geen toevalstreffer was. Deze zeer gunstige prijs voor windenergie en het feit dat een andere partij dan DONG heeft gewonnen toont aan dat windenergie op zee een volwassen markt is geworden met veel sterke spelers en gezonde onderlinge concurrentie.”

Lees meer

Bron: Rijksoverheid

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. Theo Haffmans schreef:

    Is er iemand die die 0,3 miljard narekent?
    Ik geloof er niets van.