Ondergronds goedkoper dan bovengronds

| 13 september 2009

Veel, heel veel nieuwe hoogspanningsleidingen zijn nodig om de duurzame energie van de toekomst naar de plaatsen te brengen waar de stroom nodig is. (Zie ook bericht hier rechts). Het tempo van de aanleg zou ook flink omhoog moeten om de ontwikkeling van duurzame bronnen niet af te remmen. 

Bovengrondse leidingen vergen echter zeer lange procedures, o.a. door het werk van tegenstanders die de horizon willen vrijhouden van lelijke masten, zeker in dicht bevolkte landen als West-Europa. Ondergronds zou ook kunnen maar tot voor kort werd gezegd dat dat veel te duur is. Daar komt verandering in.

In de eerste plaats in de berekening van de kosten. Die worden o.a. lager omdat duurzame energie (met name wind) soms nu al, en zeker binnenkort, goedkoper is dan fossiele stroom. Hoe eerder de leidingen voor windtransport er liggen hoe goedkoper onze stroomvoorziening. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zeer windrijke binnenlanden van Texas, vanwaar de windstroom naar de kusten moet.

Maar ook het rendement van fossiele stroomcentrales (40-50%) en electrische auto’s (90%) moet meetellen bij de kostenberekening. 80% van het railvervoer in de V.S. bestaat uit het vervoer van fossiele brandstoffen. Een gelijkstroomkabel voor vervoer van windstroom bespaart ook op de aanleg van een olie- of gaspijplijn ten behoeve van een fossielencentrale.

Maar ook de kosten van de ondergrondse (gelijkstroom)kabel dalen. Met name als gevolg van dalende kosten van de benodigde halfgeleider technieken, terwijl de kosten van staal en koper voor bovengrondse leidingen alleen maar stijgen. Bij gelijkstroom zijn er maar twee in plaats van drie kabels nodig.

Gelijkstroom omzetters hebben een zeer hoog rendement van 1% en er kan zeer snel mee geregeld worden. De verliezen per 1.000 km bedragen slechts 4,5%. Volgens Thomas R. Blakeslee in een artikel in Renewable Energy World betekent het saldo dat een ondergrondse gelijkstroomkabel nu goedkoper is dan een traditionele bovengrondse AC-leiding.

Het energiebedrijf van Los Angeles moet als een van de weinige Amerikaanse energiebedrijven goed letten op de transportkosten voor de afnemer en heeft al in 1986 een gelijkstroomkabel van 1.600 MW aangelegd. De kabel wordt nu versterkt naar 2.400 MW en zal verlengd worden naar de windparken in Wyoming.

Daar waait een zeer waardevolle wind met pieken in de avond, als de vraag stijgt.

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.