Ørsted heeft optie op eerste staalproductie met een lagere emissie van Dillinger

| 13 maart 2024

Ørsted heeft via een Memorandum of Understanding (MoU) het eerste aanbod gekregen om Dillinger’s zware plaatstaal met een lagere uitstoot in te kopen. De stalen platen vormen een onderdeel van de offshore wind monopile fundaties en zijn bedoeld om te worden gebruikt voor toekomstige projecten.

Offshore windpark Borkum Riffgrund 3 in Duitsland © Ørsted

In het kader van een grootschalige leveringsovereenkomst die in 2022 is gesloten, zal Ørsted vanaf 2024 aanzienlijke volumes regulier zwaar plaatstaal inkopen, waardoor het bedrijf op grote schaal toegang krijgt tot en zicht krijgt op de meest cruciale grondstof voor offshore windenergie. Voor Dillinger biedt dit de nodige ondersteuning om investeringen in nieuwe staalproductie met lagere emissies te versnellen.

55-60% vermindering van koolstofuitstoot naar verwachting

Ørsted verwacht vanaf 2027-2028 staal met een lagere uitstoot te kunnen inkopen dat geproduceerd wordt in de fabriek van Dillinger in Dillingen, Duitsland. Rekening houdend met de huidige technologische vooruitzichten, zal de vermindering van de procesgerelateerde koolstofuitstoot bij de productie naar verwachting ongeveer 55-60% bedragen in vergelijking met de conventionele productie van zware staalplaten.

Overeenkomsten als deze zijn nodig, naast steun van de regelgevende instanties, om de kosten van staal met een lagere uitstoot te drukken door vroegtijdige vraagsignalen, en uiteindelijk om de Europese toeleveringsketen voor offshore windenergie toekomstbestendig te maken door stabiele toeleveringsketens op basis van groenere productiemethoden. Het partnerschap zal de positie van Ørsted in offshore windenergie versterken door de levering van een belangrijke grondstof en zichtbaarheid van de capaciteit veilig te stellen. Het bod is afhankelijk van beschikbaarheid en commerciële voorwaarden.

Recent keurde de EU de Net Zero Industry Act goed, die niet-prijsgerelateerde criteria in veilingen voor duurzame energie binnen de EU verplicht maakt. De overeenkomst met Dillinger helpt dus niet alleen de decarbonisatie van de staalindustrie te versnellen, maar biedt Ørsted ook de mogelijkheid om te leveren op het gebied van hernieuwbare energie.

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.