Overheid moet regierol pakken om klimaatinvesteringen te versnellen

| 13 mei 2021

Het gaat niet snel genoeg met de verduurzaming van de Nederlandse economie. De benodigde investeringen door private partijen komen onvoldoende op gang. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de financiering van de transitie. Om de financiële risico’s te beperken en een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, pleit DNB voor een versnelling en opschaling van klimaatinvesteringen. De overheid moet hier een regierol pakken.

DNB heeft onderzocht hoe het komt dat de financiering en de benodigde klimaatinvesteringen niet goed op elkaar aansluiten.

Volgens het rapport van DNB ‘De financiering van transitie: kansen grijpen voor groen herstel‘ komen noodzakelijke investeringen in de energievoorziening en in verduurzaming van industrie, transport, landbouw en gebouwde omgeving komen onvoldoende op gang, waardoor Nederland steeds meer achterloopt op de gestelde klimaatdoelen. Als Nederland blijft achterlopen wordt de kans op een schoksgewijze overgang groter en dat kan schade aan de economie en de financiële sector opleveren.

Regierol overheid is hard nodig

Met name klimaatinvesteringen door private partijen, zoals bedrijven en huishoudens moeten beter op gang komen. Doordat er veel onzekerheid bestaat over toekomstig klimaatbeleid, zijn zij minder snel geneigd te investeren. De financiële risico’s zijn nog te hoog, en dus wachten partijen op elkaar. Ook worden de kosten voor vervuiling nu niet evenwichtig gedragen. Grote vervuilers betalen vaak nauwelijks voor de milieuschade die zij aanrichten en krijgen weinig financiële prikkels om te verduurzamen. Terwijl huishoudens hier relatief veel voor betalen. Bovendien profiteren vervuilende bedrijven van subsidies en lagere energiebelastingen.

Onzekerheid wegnemen

Overheden en standaardzetters kunnen dit veranderen. Zij kunnen de onzekerheid in de markt over het toekomstige klimaatbeleid wegnemen. Hiervoor is een combinatie van maatregelen nodig. In elk geval het voldoende beprijzen van CO2-uitstoot, het ondersteunen van kansrijke duurzame innovaties, en het reguleren van klimaatstandaarden en –data.

Deze ingrijpende transitie krijgt onder meer vanwege de grote gezondheidscrisis, niet de aandacht die nodig is. Een nieuw kabinet moet daarom hier zo snel mogelijk mee aan de slag, en de overheid moet een stevige regierol pakken om te voorkomen dat de uitdaging nog groter wordt dan die al is. Er liggen ook kansen, want de investeringen die nodig zijn voor economisch herstel uit de coronacrisis, kunnen de energietransitie sneller in gang zetten. De overheid kan hierbij het traject bewaken, investeringen aanjagen en de juiste prikkels geven.

Met het rapport wil DNB de overheid, beleidsmakers, financiële instellingen, haarzelf als toezichthouder en centrale bank, en andere betrokkenen inzicht bieden om ieder vanuit de eigen rol zijn verantwoordelijkheid te kunnen pakken in de energietransitie. Bron: DNB Zie ook een filmpje van DNB

 

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.