PBL vraagt markt om reactie op conceptadvies SDE++ 2021

| 13 mei 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de conceptadviezen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) van 2021 beschikbaar gesteld voor consultatie door de markt. In de periode van 7 tot en met 22 mei 2020 kan de markt schriftelijk reageren op de plannen.

In de conceptadviezen staan de technieken die mogelijk worden opgenomen in de SDE++ 2021 en de onderliggende kostenbevindingen. Vanaf 7 mei 2020 wordt een conceptadvies per thema voorgelegd aan de markt ter consultatie. PBL kijkt tevens naar mogelijke uitbreiding van technieken in de SDE++ 2021. Het nodigt hiervoor de markt uit om aanvullende technieken aan te dragen.

De adviezen zijn opgesteld met ondersteuning van TNO EnergieTransitie en DNV GL. Op basis van de schriftelijke reacties uit de markt en de gesprekken met de markt stelt het PBL een eindadvies op voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de SDE++ waarbij de nadruk ligt op de advisering over de basisbedragen.

Minister Wiebes van EZK besluit aan het eind van 2020 over de openstelling van de SDE++-regeling 2021, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

De SDE++ -regeling is een uitbreiding van de SDE+ -regeling dat in 2020 intreedt. Naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie komen in de SDE++ ook andere CO2-reducerende opties in aanmerking voor subsidie.

Tags: , , , , , ,

Category: Overheid, Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.