Plannen windturbines langs N34 ter inzage

| 13 januari 2015

Emmen heeft het document  reikwijdte en detailniveau MER windenergie‘ ter inzage gelegd voor inwoners van Diphoorn, Sleen en Erm. Dit i.v.m. de plannen voor het plaatsen van windmolens langs de provinciale weg Emmen, de N34.

In de MER (milieueffectrapportage) worden de effecten (zoals geluid, slagschaduw en effecten op natuur & landschap) in kaart gebracht.  Tot 2020 wordt in de gemeente Emmen 95,5 MW aan windenergie gerealiseerd. Voor 1 juli van dit jaar is bekend in welke gebieden de windmolens worden geplaatst. Er zijn acht zoekgebieden.

n34

Plannen voor windturbines langs N34 liggen ter inzage bij gemeente Emmen

Lees meer

Bron: Gemeente Emmen

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.