Provincies en Rijk bereiken akkoord

| 13 december 2012

Het Rijk en de Provincies hebben een akkoord bereikt omtrent de verdeling van de windmolenparken over de provincies. In 2020 wil Nederland 3x zoveel duurzame energie opgewekt hebben. Nu is dat 4 tot 5 % in 2020 moet dat 16 % zijn. Dit betekent niet dat er 3x zoveel windmolenparken bij komen, maar dat de molens voornamelijk hoger en groter worden en dus meer energie kunnen opwekken.

Klik hier voor het bericht.
Bronvermelding: NOS

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.