Rotterdam organiseert informatieavond stand van zaken Windpark Hartelbrug II

| 13 september 2016

Op 4 oktober a.s. vindt er in het stadhuis van Nissewaard een informatieavond plaats over de stand van zaken van windpark Hartelbrug II. De gemeente Rotterdam informeert u over  de lopende vergunningprocedures, de maatwerkvoorschriften en de gesprekken die plaatsvinden tussen gemeenten Nissewaard, Rotterdam, exploitant XL Wind, Buren van Botlek en de milieudienst DCMR.

In 2011 heeft de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend aan XL Wind voor het plaatsen van 8 windturbines. Dit windpark Hartelbrug II is in 2013- 2014 gebouwd langs de Nieuwesluisweg in het havengebied van Rotterdam. De turbines grenzen aan het Hartelkanaal en Heenvliet en Geervliet.

In  2014 heeft de rechtbank Rotterdam de omgevingsvergunning vernietigd vanwege een procedurefout. De vergunning bleek niet op een juiste manier ter inzage gelegd zijn. De gemeente Rotterdam moet daarom een nieuw besluit nemen op de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen aan XL Wind.

In hetzelfde vonnis heeft de rechtbank bepaald dat de windturbines wel afgebouwd en in gebruik genomen mogen worden. Inmiddels zijn de acht windturbines onherroepelijk opgenomen in het gewijzigde bestemmingsplan “Botlek-Vondelingenplaat” van 19 december 2013. Er is daarmee dus concreet zicht op de legalisatie van deze acht windturbines.
Verontruste omwonenden die zich niet kunnen vinden in de komst van het windpark (en de gevolgen ervan) hebben zich georganiseerd via de stichting Buren van Botlek (burenvanbotlek.nl). Samen met de gemeenten Nissewaard, Rotterdam, DCMR en exploitant XL Wind heeft Buren van Botlek inmiddels een drietal verkennende gesprekken gevoerd.

Het is duidelijk dat de standpunten over windpark Hartelbrug II verschillen. De gesprekken zijn bedoeld om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te zijn over de gevolgen van het windpark (o.a. geluidsoverlast) en waar mogelijk naar oplossingen te zoeken.
Bron: www.rotterdam.nl

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.