Start bouw eerste windturbine Drentse Monden en Oostermoer

| 13 januari 2019

In januari beginnen de voorbereidende bouwwerkzaamheden aan het windpark Drentse Monden en Oostermoer. In totaal komen er 45 3 MW Nordex N131 windmolens te staan in het windpark dat gelegen is in het noordelijk deel van de Drentse Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze.

De eerste windturbine wordt gebouwd ter hoogte van het kruispunt van de Drentse Mondenweg / N379 en de Dreefleiding, nabij 1e Exloërmond. Voorafgaand aan de bouw worden eerst de toegangsweg naar de turbine locatie en de kraanopstelplaats aangelegd.

Het windpark wordt gebouwd in de nabijheid van de LOFAR-telescoop waar voor wetenschappelijk onderzoek zwakke elektromagnetische signalen uit de ruimte worden opgevangen. Om naast elkaar te kunnen bestaan is een convenant tussen Astron, de eigenaar van de LOFAR-telescoop, afgesloten waarin bepaalde afspraken zijn vastgelegd waardoor de elektromagnetische straling van de windturbines niet de telescoop verstoort. Dit heeft een rol gespeeld bij de keuze voor de Nordex N131. Deze 3 MW windturbine is zo aangepast dat de elektromagnetische straling van de turbine binnen de afgesproken norm valt. LOFAR op haar beurt werkt aan het aanpassen van de software van de telescoop. Het streven is dat de straling die het gehele windpark uitzendt minder wordt dan wat één huishoudelijk apparaat zoals een televisie of stofzuiger uitzendt.

Tegelijkertijd begint Enexis Netbeheer in de omgeving van de hoogspanningsstations in Stadskanaal en Gasselternijveen aan de aanleg van de middenspanningskabels voor het windpark. De werkzaamheden hiervoor zijn uitbesteed aan aannemers BAM Infra Energie & Water B.V. en Baas B.V. (zie afbeelding waarbij de blauwe tracé onder Baas B.V. valt en de roze tracé onder BAM Infra Energie & Water B.V.)

Medio het eerste kwartaal van 2019 wordt een stroomkabel gelegd vanaf de eerste windturbine langs de andere zes windturbines die in deze zelfde lijn komen te staan.  In maart/april staat de bouw van het fundament van de windturbine gepland. De plaatsing van de windturbine op het fundament is gepland voor juni. Als deze eerste windturbine is geïnstalleerd wordt de level van elektromagnetische straling gemeten. Bij goede resultaten begint naar verwachting vanaf oktober de bouw van de overige 44 windturbines.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van drie partijen: Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Windenergie en Vereniging windpark Oostermoer. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. Als alles volgens planning loopt kan het windpark eind 2020 operationeel zijn. Geïnteresseerden voor participatie in het windpark kunnen dit doen via lidmaatschap van De Windvogel.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.