Start haalbaarheidsstudie uitbreiding Windpark Nieuwe Waterweg

| 13 maart 2020

WP Nieuwe Waterweg © Eneco

Energiebedrijf Eneco, duurzame ontwikkelaar FMT, het Hoogheemraadschap van Delfland en afvalverwerkingsbedrijf Renewi gaan een haalbaarheidsstudie houden naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van het bestaande Windpark Nieuwe Waterweg. De partijen hebben hiervoor een overeenkomst getekend.

Het huidige windpark bij de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam bestaat uit 6 windturbines, type Vestas V112. Het windpark dat jaarlijks 75.000 MWh kan produceren, is sinds juni 2019 operationeel.

Voor de uitbreiding wordt gekeken naar het industrieterrein bij de Hoeksebaan, ten westen van het windpark. Het betreft het terrein van afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland en het terrein van Renewi.

De komende maanden, tot na de zomer, wordt de haalbaarheid van het project onderzocht en worden de ideeën besproken met omliggende bedrijven, de inwoners van Hoek van Holland en andere geïnteresseerden.

De uitbreiding van het windpark levert een bijdrage aan de ambities van het Rotterdams Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot van de stad te halveren.

 

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.