Start toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

| 13 februari 2023

Vorig jaar kondigde minister Dijkgraaf de Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap aan. De verkenning is nu gestart en moet helpen een toekomstbestendig stelsel voor het mbo, het hoger onderwijs en de wetenschap tot stand te brengen dat aansluit op de vraag van de student, de arbeidsmarkt en de samenleving in 2040. 

Trends als internationalisering, migratie en vergrijzing, de klimaattransitie en een studentenpopulatie met een steeds diversere achtergrond en ook technologische veranderingen als kunstmatige intelligentie en digitalisering zijn van invloed op dit stelsel. Hier moet nu over nagedacht worden.

Minister Dijkgraaf: “Het vervolgonderwijs en de wetenschap in Nederland staan goed op de kaart. Toch moeten we grondig kijken of ze nog goed aansluiten bij de toekomstige behoeftes van de maatschappij. Het is tijd dat we met elkaar kritisch nadenken over het onderwijs en de wetenschap. Wat gaat goed? En wat zouden we moeten veranderen? Door deze vragen te beantwoorden zijn we voorbereid op veranderingen en kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.”

De Toekomstverkenning richt zich concreet op onder meer de inrichting van het stelsel van mbo en hoger onderwijs (met het onderscheid tussen theoretisch en praktijkgericht onderwijs) en de manier waarop er kan worden bijgedragen aan maatschappelijke opgaven. Verder komen vraagstukken aan de orde rond de overdracht van kennis, leven lang ontwikkelen, bekostiging en wetgeving. Ook wordt besproken hoe de vooraanstaande internationale kennispositie in Nederland behouden kan blijven en tegelijkertijd voor een stevige worteling van het hoger onderwijs en onderzoek in de regio gezorgd kan worden.

mbo, hbo en wo naast elkaar

De Toekomstverkenning schetst diverse perspectieven voor de verdere ontwikkeling van het stelsel. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor de samenhang tussen mbo, het hoger onderwijs en onderzoek. Minister Dijkgraaf denkt over het vervolgonderwijs niet als een hiërarchische ‘ladder’, maar ziet het mbo, hbo en wo naast elkaar als in een waaier. Hij nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren:

“Iedereen met ideeën, interesse en een warm hart voor vervolgonderwijs en wetenschap kan meedenken. Ik wil mensen oproepen om hun expertise en creativiteit in te zetten en ook te denken buiten de gebaande paden. Met zo’n open gesprek ontstaat er ruimte voor oplossingen. Zo geven we samen vorm aan een duurzaam en toekomstbestendig stelsel. Dat is essentieel voor Nederland als kennisland.”

4 bijeenkomsten door het land

In maart zijn er door het hele land vier grote bijeenkomsten: in Zwolle (regio noord), Rotterdam (regio west), Utrecht (regio midden) en Tilburg (regio zuid). Meer info is te vinden op: toekomstvanonderwijsenwetenschap.nl. Op basis van de ideeën en inzichten wordt een eindrapport geschreven. De Tweede Kamer ontvangt dat rapport vóór de zomer. Minister Dijkgraaf reageert daar vervolgens dit najaar op.

De toekomstverkenning wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door een consortium van vijf partijen: KBA Nijmegen, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Kohnstamm Instituut, ResearchNed en Andersson Elffers Felix (AEF), in samenwerking met Helder en Duidelijk. Bron: Rijksoverheid

Tags: , , ,

Category: Arbeidsmarkt, Windenergie

Reacties zijn gesloten.