Van Oord gaat 8 rifconstructies met oesters plaatsen in Borssele V innovatiekavel

| 13 oktober 2020

© Van Oord

Van Oord gaat bij de innovatiekavel Borssele V in totaal acht verschillende rifconstructies met oesters onder water plaatsen. Het is een volgende stap in het kader van een onderzoeksprogramma dat moet leiden tot het herstel van de Europese platte oester.

Oesterriffen vormen de basis van een gezond en rijk onderwaterleven. Ruim een eeuw geleden was een vijfde van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met Europese platteoesterbanken, maar deze zijn verdwenen door overbevissing, habitatverlies en ziekten. Door de aanwijzing van beschermde zeegebieden en de bouw van offshore windparken komen er steeds meer gebieden met een onverstoorde zeebodem. Dit biedt een mogelijkheid om de oesterriffen in de Noordzee te herstellen.

De innovatiekavel Borssele V wordt gebruikt om onderzoek te faciliteren die het herstel van de oesterriffen in de Noordzee mogelijk moet maken. Van Oord doet dit in het kader van het Two Towers-consortium, tevens bestaande uit Investri Offshore en Green Giraffe. Het consortium kreeg in 2018 de concessie toegewezen voor de innovatiekavel dat op ongeveer 20 km uit de kust van Zeeland ligt, naast de Borssele 1&2 en Borssele III & IV windparken.

Het windpark bestaat uit 2 windturbines van MHI Vestas, met elk een vermogen van 9,5 MW. Bij de turbines wordt een milieuvriendelijke scour protection toegpast, het zogenaamde Ecoscour. Op de twee scour protections worden acht verschillende offshore rifstructuren geplaatst.

Door op de rifstructuren de oesters op uiteenlopende manieren uit te zetten, zoals in kooien, los en als substraat, kan worden bepaald welke methode uiteindelijk het beste werkt voor het vestigen van oesterriffen op scour protection. Daarnaast moet het onderzoek kennis vergaren over de levensfase waarin de Europese platte oester het beste kan worden uitgezet op scour protection: is dat als volwassen of juist als jonge oester/oesterzaad of een combinatie van beide?

Van Oord werkt samen aan het project met Wageningen Marine Research, HZ University of Applied Sciences, Bureau Waardenburg en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Op de innovatiekavel Borssele V worden verschillende innovaties toegepast. Zie ook het artikel in het magazine SCHOON over het klimaatakkoord dat gisteren op de Klimaatdag werd gepresenteerd.  Het magazine is door  NVDE gemaakt in opdracht van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.