Van Oord sluit lastig jaar af met goed gevuld orderboek

| 13 maart 2023

Aeolus aan het werk in St Brieuc offshore windpark © Van Oord

Van Oord maakte vandaag de jaarcijfers over 2022 bekend. De Nederlandse marine contractor blikt terug op wat het een van de meest turbulente jaren in de 154-jarige geschiedenis noemt maar kijkt met een goed gevuld orderboek positief naar de toekomst. Met name de vraag in de offshore wind markt nam exponentieel toe.

Van Oord noemt het jaar 2022 een jaar van groei en herstel vanuit een operationeel en financieel perspectief. Het bedrijf verhoogde de omzet tot EUR 2.021 miljoen in 2022 (2021: EUR 1.517 miljoen) en realiseerde een nettowinst van EUR 60 miljoen (2021: nettoverlies EUR -62 miljoen). De nettowinst werd voor tientallen miljoenen euro’s negatief beïnvloed door leveringsonderbrekingen en prijsverhogingen in verband met de oorlog in Oekraïne. Dit beïnvloedde ook de operationele kasstroom die, in combinatie met een hoger investeringsniveau, leidde tot een stijging van de nettoschuld tot EUR 178 miljoen eind 2022 (2021: EUR 62 miljoen). Aan het eind van 2022 waren er 5.243 fte medewerkers werkzaam bij Van Oord (2021: 4.725), met gezamenlijk 89 nationaliteiten. Het bedrijf verwacht een verdere toename in 2023.

Omzetstijging in alle business units

Alle business units realiseerden een omzetstijging in 2022.

Offshore wind 
De omzet van de business unit Offshore Wind is in 2022 gestegen (EUR 599 miljoen in 2022 versus EUR 347 miljoen 2021) en de bezetting van de offshore wind schepen was hoog. Tegelijkertijd is het volume van toegewezen tenders in 2022 aanzienlijk lager dan in 2021 (EUR 339 miljoen versus EUR 962 miljoen in 2021). In december 2022 kreeg Van Oord een voorlopige gunning van het project Hollandse Kust West, welke nog niet is meegenomen in het volume van toegewezen tenders en het orderboek.

Door moeilijke marktomstandigheden en grote prijsstijgingen in de toeleveringsketen, zijn de rendementen in de Offshore Wind sector en bij Van Oord onvoldoende. Het bedrijf geeft aan dat er een betere balans tussen beloning en risico vereist is, gezien de rol van offshore wind in de energietransitie.

In 2022 is Van Oord in staat gebleken om twee complexe projecten, onder controle te krijgen. Het Saint Brieuc project verloopt weer volgens planning, en sluit naar verwachting af in 2023. Ook rondde Van Oord het Greater Changhua project in Taiwan operationeel af.

Offshore
De business unit Offshore verhoogde de omzet tot EUR 208 miljoen (2021: EUR 191 miljoen). De gunningen kwamen in 2022 aanzienlijk hoger uit (EUR 498 miljoen in 2022 versus EUR 367 miljoen in 2021). Projecten in Rusland werden uit het orderboek genomen. Met de stijgende vraag naar Offshore Energy projecten, is Subsea Rock Installation op offshore windparken nu de snelst groeiende markt voor onze valpijpschepen.

De business unit Dredging groeide qua omzet tot EUR 892 miljoen (2021: EUR 727 miljoen). Dit kwam omdat het marktherstel van 2021, heeft zich voortgezet in 2022. De omzet in de business unit Nederland bedroeg EUR 322 miljoen (2021: EUR 252 miljoen) en

Solide financiële positie

De financiële positie van het bedrijf was eind 2022 in lijn met vorig jaar en bleef solide. Het eigen vermogen bedroeg EUR 985 miljoen (2021: EUR 915 miljoen) en de solvabiliteit 32,4% (2021: 33,4%). De operationele kasstroom van EUR 62 miljoen (2021: EUR 50 miljoen) was lager dan de investeringskasstroom van EUR 187 miljoen (2021: EUR 98 miljoen). Hierdoor steeg de nettoschuld tot EUR 178 miljoen, wat ruim binnen de voorwaarden van Van Oord’s kredietfaciliteiten valt. De financieringskasstroom bedroeg EUR 143 miljoen (2021: EUR 174 miljoen).

Stabiele orderportefeuille

De totale orderportefeuille van EUR 4.300 miljoen aan het einde van 2022 bleef stabiel ten opzichte van 2021 (EUR 4.353 miljoen) omdat de omzet in lijn was met het gunningsvolume inclusief (contract)wijzigingen. Deze laatste waren per saldo negatief omdat een aantal projecten (in Rusland en Angola) uit de orderportefeuille is gehaald. Nieuw gegunde projecten in 2022 waren onder meer Ain Sokhna (Egypte) en Constanta Beaches (Roemenië) in de business unit Dredging, Gas to Energy (Guyana) in de business unit Offshore en de dijkversterking Hansweert in de business unit Nederland.

In de business unit Offshore Wind werd Van Oord eind 2022 uitgekozen als preferred contractor voor de bouw van het windpark Baltic Power, 23 kilometer ten noorden van de Poolse kust. Ook dit project is nog niet meegenomen in het orderboek. Van Oord zorgt hier voor het transport en de installatie van meer dan 70 fundaties. Met een vermogen van 1,2 GW gaat het windpark duurzame stroom leveren voor ruim 1,5 miljoen Poolse huishoudens. De bouw start in 2024, de ingebruikname staat gepland voor 2026.

Empire Offshore Wind, een joint venture tussen Equinor en BP, heeft het consortium van Van Oord en Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) geselecteerd voor het project Empire Wind I & II. De ontwikkeling van dit offshore windpark aan de oostkust van de Verenigde Staten is een belangrijke stap op weg naar de duurzame energievoorziening voor de staat New York. De Verenigde Staten worden een nieuwe belangrijke markt voor offshore wind voor Van Oord.

Met de toename van offshore windparken, neemt ook de vraag naar onderhoud toe. Vestas gunde MPI Offshore, dochter van Van Oord, in 2022 een contract voor groot onderhoud voor hun windparken in Europa.

Investeringen

Er werd in 2022 EUR 227 miljoen geïnvesteerde in materieel (2021: 208 miljoen). Het volledige, gecommitteerde investeringsprogramma heeft een waarde van meer dan EUR 800 miljoen, dit is onderdeel van het totale investeringsprogramma in duurzame schepen, van EUR 2 miljard in dit decennium. Duurzaamheid speelt hierbij ook een rol.

Pieter van Oord: “Met het S.E.A.-programma (Sustainable Earth Actions) stellen we in 2023 SBTi (Science Based Targets initiative) targets vast voor 2030 en werken we toe naar netto-nul uitstoot in 2050. In de vier business units wordt veel aandacht besteed aan het concretiseren hiervan. De variatie is groot: van building with nature oplossingen in de design en uitvoeringsfase tot en met de operatie en duurzaamheidseisen in de toeleveringsketen. Ook gebruiken we biobrandstoffen om onze uitstoot te verminderen.”

In juni 2022 werd Van Oord’s eerste LNG sleephopperzuiger Vox Ariane in gebruik genomen. De twee zusterschepen, de Vox Apolonia en de Vox Alexia komen in 2023 in de vaart. Gezamenlijk ontving de drieling in november de Maritime KNVR Shipping Award 2022, als beloning voor de bijdrage aan de innovatie van de Nederlandse zeevaart.

Van Oord geeft aan in al zijn nieuwe schepen in de laatste technologie te investeren, welke (op termijn) in staat zal zijn om op de brandstoffen van de toekomst aangedreven te worden zoals methanol, ammoniak, biobrandstoffen en waterstof.

In 2022 is er gestart met de bouw van het nieuwe offshore installatieschip Boreas. Dit jack-up offshore installatieschip wordt in China gebouwd. De kraan welke meer dan 3.000 ton kan tillen wordt gebouwd bij Huisman. Het schip is ontworpen om windturbines en monopiles te installeren met een capaciteit van 20 MW.

In 2022 werden wederom twee hybride waterinjectievaartuigen (WID) besteld. Deze twee WID’s worden ook dit keer gebouwd door Kooiman in Zwijndrecht. Het ontwerp is gebaseerd op de reeds in de vaart genomen WID’s Maas en Mersey.

In september 2023 vindt de doop van de nieuwe kabellegger Calypso plaats. Dit schip is uitgerust met twee kabel carrousels, welke het geschikt maakt voor het leggen van HVDC kabels (high voltage direct current). Deze kabels zullen een belangrijke rol gaan spelen bij met name offshore wind parken welke verder van de kust liggen.

Vooruitzichten

Van Oord zegt in te blijven zetten op een portfolio van synergetische activiteiten als marine contractor. Het uitgangspunt van deze strategie is winstgevende groei. Deze groei zal voornamelijk te danken zijn aan twee belangrijke ontwikkelingen in de markten van het bedrijf: klimaatadaptatie en de energietransitie.

Op de korte termijn blijven de onzekerheden in Van Oord’s markten groot. De economische groei in de wereld zal in 2023 aanzienlijk lager zijn dan eerder voorspeld en de onzekerheden kunnen een impact hebben op de marges van het bedrijf. Vooralsnog verwacht Van Oord voor 2023 een verdere omzetstijging en een stijging van zijn orderboek en resultaat. Het bedrijf zegt ook in 2023 en de jaren daarna in vernieuwing en verduurzaming van de vloot te investeren.

Lees het volledige rapport op de website van Van Oord. Bron: Van Oord

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.