Veel belangstelling tijdens jaarlijkse Winddag

| 13 juni 2014

Onder grote belangstelling van bedrijven die actief zijn in de windenergie werd vandaag de jaarlijkse Winddag georganiseerd. Deze vond plaats in het nieuwe service-kantoor van windturbine-fabrikant Enercon in Emmeloord waar sinds kort een 40-tal medewerkers werkzaam zijn. Burgemeester Aucke vd Werf van de gemeente Noordoostpolder opende de dag. “De gemeente Noordoostpolder is blij met de komst van het grote windpark NOP waar in totaal 86 molens zullen worden gebouwd.

Het is goed voor de werkgelegenheid. Want  300 mensen zijn thans in de bouw van de windturbines werkzaam, 100 arbeidsplaatsen zullen hierna permanent aan het werk zijn en 40 werknemers komen te werken bij het Enercon service-station. Tevens werd die dag het startschot gegeven voor de publiekscampagne Windvoorjou. 14 & 15 juni zullen tal van windturbines open gaan voor het publiek.”

 “De gemeente Noordoostpolder streeft ernaar om 100% duurzaam te zijn en is een grote voorstander van windenergie. En zijn tegen schaliegas. Ook zijn wij van mening dat de omwonenden mee moeten participeren in de windturbines”, aldus Vd Werf.

Daarnaast kwamen ook andere sprekers aan het woord o.a.:
Bert Gijsberts, gedeputeerde Flevoland: “Flevoland gaat slagvaardig te werk als het gaat om duurzame energie. De komende jaren zullen de windmolens worden opgeschaald van 600 windmolens naar 300 windmolens met een groter vermogen”.

Bram van Noord van Enercon: “We moeten versnellen de komende jaren om de doelstelling van het kabinet te gaan halen. In het nieuwe service-station zullen met name serviceteams aan het werk zijn en veel trainingen worden gegeven”.

Tijdens deze informatieve dag werden tal van informatieve workshops gegeven. Ook kon men meedoen met de excursie naar het windpark in aanbouw NOP Agrowind waar o.a. ’s werelds grootste kraan aan het werk is. 

nop agrowind7

Nieuw service-kantoor van Enercon in Emmeloord waar 40 arbeidskrachten werken

nop agrowind4

’s Werelds grootste kraan TerexDemagCC9800 staat nu op de bouwplaats. De rupsbanden en grote delen van het onderstel van deze kraan werden met speciaal transport in een konvooi van 10 vrachtwagens aangevoerd.

 

nop agrowind6

nop agrowind3

 

nop agrowind 1

 

nop agrowind

 

nop agrowind5

’s Wereldsgrootste kraan zal de gondel en de rotorbladen op de torens aan de Noordermeerdijk plaatsen.

 

nop agrowind2

De kraan wordt met een multiwheel-platform verplaatst naar de locatie om daar het onderste deel van de torens die 130 m hoog zijn op te bouwen.

Tags: , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.