Verschillende gemeenten dienen bezwaar bezwaar in tegen ontwerp rijksregels voor windturbines

| 13 december 2023

Gemeenten Midden-Groningen, Veendam, Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben een bezwaar ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat tegen de ontwerp rijksregels voor windturbines.

Dat hebben ze gedaan omdat uit de inspraakfase niet alle punten voldoende zijn verwerkt. En omdat een ongelijke situatie ontstaat voor omwonenden van bestaande ten opzichte van omwonenden van nieuwe windparken door de nieuwe rijksregels.

Op 1 juli 2025 moet het ontwerpbesluit windturbines leefomgeving in werking treden. Dat besluit bevat onder meer strengere geluidsnormen voor nieuwe windparken dan voor bestaande windparken. Dat heeft als gevolg dat bewoners in de buurt van bestaande windparken meer last van geluid kunnen ervaren dan mensen die in de buurt wonen van nieuwe windparken. Dat vinden de gemeente Midden-Groningen, Veendam, Borger-Odoorn en Aa en Hunze ongewenst en niet uit te leggen aan hun inwoners.

Alle vier gemeenten hebben op dit moment al windparken in hun gebied liggen waar de omwonenden last van hebben. Daarom hebben de twee Groninger en twee Drentse gemeenten de minister opgeroepen om de overgangsbepalingen in het ontwerpbesluit aan te passen zodat voor alle omwonenden van windparken een gelijkwaardig en beter beschermingsniveau tegen geluidhinder door windparken ontstaat. Bron: Gemeente Midden-Groningen

Tags: , , , , , ,

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.