Windpark De Rietvelden kiest voor Nordex windturbine

| 13 augustus 2020

Visualisatie 4 windturbines © Pure Energie

De Duitse turbineleverancier Nordex gaat de turbines leveren voor Windpark De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch. De initiatiefnemers hebben gekozen voor het model N117. De exacte bouwplanning is nog niet concreet maar naar verwachting start de bouw aan het einde van 2020 of begin 2021.

Windpark De Rietvelden bestaat uit vier windturbines op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch. De turbines vormen een cluster met de bestaande windturbine Treurenburg. Het project is een initiatief van Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN, sloop- en aannemersbedrijf Barten, de familie Pennings, duurzaam energiebedrijf Pure Energie en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW).  Een van de vier windturbines is eigendom van BWW en haar 553 leden.

Energiebedrijf Pure Energie is betrokken als ontwikkelaar en leverancier van lokaal geproduceerde groene energie aan bedrijven en consumenten en is de houder van de vergunning van het windpark. In augustus 2019 verkreeg het project de definitieve vergunning.

‘stille’ turbine
Gekozen is voor de Nordex N117. Deze heeft een ashoogte van 119 m, een rotordiameter van 117 m en een tiphoogte van 177,5 m. De turbine voldoet hiermee aan de eisen die opgesteld zijn in de vergunning. Naast deze eisen moest de turbine ook voldoen aan bepaalde geluidsnormen. De initiatiefnemers melden dat ze hebben gekozen voor de stilste variant van de turbinemodellen die beschikbaar zijn op de markt en voldoen aan de geluidshindereisen zoals opgesteld in de vergunning.

Het windpark wekt naar verwachting circa 38,6 miljoen kWh groene stroom op per jaar. De stroom van 3 windturbines wordt afgenomen door de brouwerij van Heineken en zal naar verwachting in ongeveer 60% van de elektriciteitsvraag voorzien. De stroom van de vierde windturbine, van BWW, wordt door de inwoners van ’s-Hertogenbosch gebruikt.

Planning
De bouw van het windpark begint eind 2020 of begin 2021. De precieze planning moet nog worden afgestemd. In de loop van 2021 worden de windturbines geplaatst.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.