Windpark De Veenwieken in Hardenberg en Ommen gaat in 2018 draaien

| 13 oktober 2016
 Het bestemmingsplan en inpassingsplan voor realisatie van 10 windturbines in windpark De Veenwieken zijn vastgesteld. De omgevingsvergunningen voor de bouw van de windturbines zijn verleend. 

Initiatiefnemers De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV willen in windpark De Veenwieken in totaal 10 windturbines bouwen: 5 turbines op grondgebied van de gemeente Hardenberg en 5 turbines op grondgebied van de gemeente Ommen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente Hardenberg een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

De provincie Overijssel heeft voor het grondgebied van de gemeente Ommen een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) gemaakt, omdat de gemeente Ommen heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het plan voor het windpark.

Beide plannen zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd, omdat het om één windpark van 10 turbines gaat. In het bestemmingsplan en inpassingsplan staat precies op welke locaties de windturbines gebouwd worden en waar bijvoorbeeld wegen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windturbines worden aangelegd. Ook is geregeld dat de windturbines een minimale ashoogte van 98 meter hebben en een maximale tiphoogte van 149,99 meter.

De omgevingsvergunningen hebben betrekking op de bouw van turbines van het type Enercon E-103, met een ashoogte van 98,4 meter, een rotordiameter van 103 meter en een tiphoogte van 149,9 meter. Het vermogen van de windturbines is 2,35 MW.

De procedures rond windpark De Veenwieken zijn gecombineerd. Vanaf13 oktober 2016 worden het bestemmingsplan en inpassingsplan met vaststellingsbesluiten en alle bijbehorende stukken en de omgevingsvergunningen ter inzage gelegd.

Vanaf 14 oktober 2016 kunnen belanghebbenden die tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp van de omgevingsvergunning een zienswijze hebben ingediend, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De bouw van windpark De Veenwieken kan starten zodra het bestemmingsplan, inpassingplan en de omgevingsvergunningen in werking zijn getreden. De eerste turbines in windpark De Veenwieken kunnen in 2018 draaien.

Windpark De Veenwieken ligt aan de zuidkant van Dedemsvaart, in het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e wijk, het Ommerkanaal, de Schapendijk, de Dwarsweg en de Driehoekweg. Het windpark is een initiatief van De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV.

Lees meer

Bron: Gemeente Hardenberg

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.