107 MW aangevraagd windvermogen in SDE++ 2020 ronde

| 14 januari 2021

De eerste openstellingsronde voor de verbrede SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie) heeft 4.112 subsidieaanvragen opgeleverd. In totaal werd er voor €6,4 miljard subsidie aangevraagd; meer dan het beschikbare budget van 5 miljard euro. Zon-PV steekt er bovenuit met een budgetclaim van bijna 2,4 miljard euro. Het aangevraagde budget voor wind was 100 miljoen euro.

In 2020 is de SDE+-regeling verbreed om naast hernieuwbare energie, ook andere CO2-reducerende technieken te stimuleren. Hierdoor komen verschillende nieuwe technieken voor subsidie in aanmerking, zoals warmtepompen, elektrische boilers, benutting van restwarmte, waterstofproductie door middel van elektrolyse en CO₂-afvang en -opslag (CCS).

De SDE++2020 liep tussen 24 november en 17 december. In totaal kwamen er 4112 aanvragen binnen. Volgens RVO blijkt uit de aanvragen dat de interesse in zowel bestaande als nieuwe technieken groot is en dat nieuwe aanvragers de SDE++ hebben weten te vinden.

Zon neemt grootste deel budget in
De meeste aanvragen zijn ingediend voor de productie van duurzame energie. Een opvallend groot deel (3.989) was voor zon-pv-installaties (zonnepanelen), samen waren deze goed voor een budgetclaim van bijna 2,4 miljard euro. CO2-afvang-en opslag (CCS) neemt wat betreft budgetclaim met iets meer dan 2,1 miljard euro de 2e plek in.

In totaal kwamen er 16 subsidieaanvragen voor windprojecten binnen. Deze hebben een gezamenlijke budgetclaim van 100 miljoen euro en zijn goed voor een totaal vermogen van 107 MW.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de ingediende aanvragen de komende tijd op volledigheid en technische en financiële haalbaarheid.

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.