20% Nederlandse landschap bezet door windmolens

| 14 juli 2014

In 1/5-deel van het Nederlandse landschap staan onshore windturbines (zichtbaar). Deze beïnvloeden de waardering van het landschap. De omvang van het gebied is de afgelopen decennia toegenomen. Windturbines, hoogspanningsmasten, infrastructuur en grote bedrijfsgebouwen (grote stallen, kassen en de bebouwing op bedrijventerreinen) zijn nuttig voor de economie. maar hebben over het algemeen een negatieve invloed op de waardering van het landschap door burgers.

Welk effect de zichtbaarheid van en de afstand tot een gebouwd element precies heeft op een bepaalde locatie is van vier andere factoren afhankelijk.

Allereerst is de belevingswaarde van het landschap van belang. Hoe mooier het oorspronkelijke landschap of hoe minder het object aansluit bij de identiteit van dat landschap, des te groter het verstorende effect op waardering door de nieuwe elementen. Daarbij speelt ook de zichtbaarheid van andere objecten met een negatieve invloed op de landschapswaardering een rol. Dit betekent dat het bouwen van het eerste zichtbare object het grootste effect heeft; toevoegen van meer storende elementen versterkt dat effect nauwelijks.

Ook de plaatsing ten opzichte van elkaar, andere objecten en bestaande landschapsstructuren, en vormgeving van de elementen zoals kleur- en materiaalgebruik kan invloed hebben op de belevingswaarde. Dit is echter nog nauwelijks gekwantificeerd in belevingsonderzoek. Tot slot is bekend dat de mate waarin personen betrokken zijn bij het gebouwde object de waardering beïnvloedt. Zo stinkt eigen mest niet.

alterra
Lees meer

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.