AYOP start Learning Community Offshore Energy

| 14 november 2023

De offshore energy sector is continue in beweging en biedt veel kansen maar ook uitdagingen. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid is belangrijk. Vanuit deze basis wil AYOP een Learning Community op zetten.

Bron: AYOP

De offshore energy sector biedt kansen op het gebied van innovatie, leren en ondernemen. Naast de kansen die er zijn, is er ook meteen een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je kan innoveren, testen, kennis up-to-date houden, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en ook nog eens verbonden blijven met de juiste partijen? Door met elkaar samen te werken kan de sector anticiperen op de toekomst. AYOP legt al langer de verbinding tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid.

Vanuit deze basis heeft AYOP de wens om, in samenwerking met Topsector TKI Offshore Energy en Katapult via Denkhuijzen, een Learning Community met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners op te zetten om zo de offshore energy technology innovaties te volgen, te faciliteren en op te nemen in het onderwijs en te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. Zo kunnen de huidige medewerkers, instroom en toekomstige medewerkers de benodigde kennis opdoen en skills onder de knie krijgen.

De partijen die al interesse hebben getoond zijn o.a

In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen nauw samen en worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden. Innovaties komen daardoor sneller tot ontwikkeling en vinden ook sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs. In juni dit jaar is er een eerste verkenning uitgevoerd met behulp van een Actiescan. De conclusie van de Actiescan vraagt om doorpakken. AYOP is inmiddels gestart met een verdere verkenning hoe de community voor de offshore energy sector kan worden vormgegeven.

Geïnteresseerde partijen kunnen dit kenbaar maken. Eind november, begin december wordt een kick-off sessie met alle geïnteresseerden georganiseerd om de plannen verder uit de doeken te doen. Bron: AYOP

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.