Commissie m.e.r. adviseert bredere locatie onderbouwing voor windturbines Windpark De Lutte

| 14 september 2023

De Commissie m.e.r. heeft haar advies uitgebracht over de inhoud van het milieueffectrapport voor Windpark De Lutte, een initiatief van Prowind B.V. in de gemeente Losser, provincie Overijssel. De Commissie adviseert te kijken naar verschillende hoogtes en plekken in de gemeente en ook plannen voor twee windturbines net over de grens erbij te betrekken.

Bron: Windpark De Lutte

Prowind B.V. wil drie of vier windturbines van minimaal 225 meter hoog bouwen in de gemeente Losser. De beoogde locatie is nu nog een agrarisch gebied en ligt ten oosten van natuurgebied De Lutterzand, dichtbij de Nederlands-Duitse grens. Aan de andere kant van de grens wil het bedrijf nog twee windturbines bouwen, vlak naast de windturbines in Nederland. Voordat de provincie besluit over het windpark in Nederland, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Overijssel heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport voor Windpark De Lutte.

De Commissie geeft in de zogenoemde Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport dat een bredere locatie onderbouwing van belang is. Dit kan door een vergelijking te maken met andere mogelijke locaties voor windenergie in de regio. Daarna moet het milieueffectrapport kijken naar verschillende opstellingen voor de windturbines op de locatie zelf. Hiermee kan de vraag beantwoord worden of er binnen de provincie bepaalde locaties zijn die vanuit milieuoogpunt meer voor de hand liggen.

Variatie is bijvoorbeeld mogelijk in hoogte, plek en vormgeving van de windturbines. Onderzoek een variant met een focus op landschap, op natuur of juist op het verminderen van overlast voor omwonenden, schrijft de Commissie. Breng de gevolgen van verschillende keuzes goed in beeld.

Nederlandse en Duitse windturbines samen bekijken

Ten slotte is het advies om een samenhangend plan te maken voor de windturbines in Nederland en Duitsland en te kijken naar de optelsom van milieueffecten. Er zou uitgegaan zijn van twee verschillende initiatiefnemers terwijl de Duitse windturbines volgens de Commissie wel degelijk dezelfde initiatiefnemer hebben. Verder, zo meldt de Commissie, zijn de Duitse windturbines, zo is mondeling toegelicht, afhankelijk van de Nederlandse ontwikkeling en vormen daarmee één cluster. Dat de initiatieven eigen ruimtelijke procedures doorlopen, is geen doorslaggevend argument om het project op te delen in twee losse initiatieven.

Prowind gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat af is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie. Bron: Commissie m.e.r..

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.