Deventer Energie wordt mede-eigenaar van windpark Kloosterlanden

| 14 december 2013

Inwoners en bedrijven in Deventer en omstreken kunnen mede-producent worden. De Deventer Energie Coöperatie gaat deelnemen in het windpark Kloosterlanden. Deventer Energie is met hoofdexploitant Raedthuys overeengekomen dat de coöperatie voor één kwart eigenaar kan worden van het windpark. De algemene ledenvergadering van Deventer Energie heeft  met het plan ingestemd. De twee windturbines van elk twee megawatt hebben een verwachte jaarproductie van 9,9 miljoen kWh. Inwoners en bedrijven in Deventer en omstreken kunnen vanaf nu een aandeel nemen in de productie van duurzame energie.  De coöperatie gaat ledenparticipaties uitgeven à € 250,-, en wil daarmee tenminste € 400.000 bijeenbrengen voor haar aandeel in de totale investering. Leden kunnen één of meer participaties aanschaffen. Hun participatie is een lening: ze ontvangen de lening terug als de levensduur van de molens (naar schatting 20 jaar) verstreken is, of eerder voor wie tussentijds wil uitstappen.FrieslandCampina

Investeren met rendement
Participanten verdienen geld met hun investering in duurzame energie: zij kunnen rekenen op een vaste rente van 2,5 % per jaar en een aandeel in de winst. Die is variabel, maar zal naar verwachting gemiddeld 3,8 % per jaar bedragen. Rente en winstuitkering samen komen zo naar verwachting uit op gemiddeld 6,3 % per jaar.

Iedereen kan mee doen
Op deze manier maakt Deventer Energie het mogelijk dat inwoners en bedrijven in Deventer en omstreken zelf de voordelen genieten van de nieuwe, lokale productie van duurzame energie. Zij worden medeproducent, want elke participatie staat gelijk aan de productie van 1500 kWh windstroom per jaar.Aan hun rol als energiegebruiker – oftewel op hun energiemeter en –nota verandert hiermee niets. Maar wie dat wil, kan ook zijn energiegebruik afstemmen op windstroom uit de eigen molen, door via Deventer Energie zijn energielevering te regelen. Het mooie van deze opzet is dat iedereen eraan kan meedoen, bijvoorbeeld ook bewoners met zonnepanelen op het eigen dak.

Voorinschrijving
Deventer Energie opent via haar website www.deventerenergie.nl, de voorinschrijving voor ledenparticipaties. De coöperatie hoopt binnen een halfjaar het investeringsfonds van tenminste € 400.000 bij elkaar te hebben.

Bron: Deventer Energie Cooperatie

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.