Duidelijke afspraken gemaakt windpark Wieringermeer

| 14 juli 2014

Nuon, Windcollectief Wieringermeer, ECN en de gemeente Hollands Kroon hebben een overeenkomst getekend waarmee rechten en plichten zoals afspraken over b.v. financiën van het windpark Wieringermeer zijn vastgelegd. Ook afspraken over participatie en hoe lang solitaire molens mogen draaien is duidelijk vastgelegd. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze gemeente.”

In de overeenkomst spraken de partijen onder meer af hoe, wanneer en hoeveel leges en exploitatiebijdragen de initiatiefnemers aan de gemeente gaan betalen. De inkomsten zijn afhankelijk van het te bouwen windturbinetype. De gemeente schat de totale inkomsten tussen de drie en vijf miljoen euro. De financiële afspraken kunnen de initiatiefnemers in een vroegtijdig stadium in hun business case opnemen.Verder legden de vier partijen in deze overeenkomst de onderwerpen vast waarover een vervolgovereenkomst, een zogenaamde anterieure exploitatieovereenkomst, moet worden opgesteld. Die onderwerpen zijn onder andere participatie en termijnen waarop de huidige solitaire windturbines mogen doordraaien.

Met de medewerking aan Windpark Wieringermeer draagt het college van Hollands Kroon bij aan het duurzaam opwekken van energie in een aangenaam polderlandschap. Het park levert straks schone energie aan 275.000 huishoudens.windpark oud dintel

Lees meer

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.