Duitsland verhoogt offshore wind doel van 15 naar 20 GW in 2030

| 14 mei 2020

© BMWi/Holger Vonderlind

In 2030 moet er in plaats van de eerder beoogde 15 GW straks 20 GW aan geïnstalleerd windvermogen in de Duitse Noordzee en Baltische zee komen te staan. De Duitse overheid, kuststaten en de netbeheerders hebben hier deze week een offshore-overeenkomst voor getekend.

Na een bijeenkomst van de energieministers op 4 mei konden de laatste acties voor de overeenkomst, met de titel ‘Mehr Strom vom Meer – 20 Gigawatt Offshore-Windenergie bis 2030 realisieren’, afgerond worden.

De offshore-overeenkomst is gesloten tussen het federale ministerie van economische zaken en energie (BMWi), de presidenten van het federale netbeheerdersagentschap (BNetzA), de president van het federale bureau voor scheepvaart en hydrografie (BSH), samen met de minister van energie en de ministers van energie van de kuststaten, evenals de directeuren van de betrokken netbeheerders (50Hertz, Amprion en TenneT).

De overeenkomst bevat ook een bepaling uit het klimaatbeschermingsprogramma 2030 van oktober 2019 om een ​​bindende overeenkomst te sluiten met de getroffen kustlanden en de transmissiesysteembeheerders als voorwaarde voor het verhogen van de offshore-doelstelling tot 20 GW.

Om het nieuwe doel te behalen worden concrete mijlpalen en planningen voor alle betrokken partijen gemaakt. Deze moeten zekerstellen dat de verschillende stappen van planning, goedkeuring en zowel de bouw van de aansluitingen en windparken hand in hand gaan. De verschillende termijnen moeten in het kader van de netuitbreiding door de BMWi regelmatig gecontroleerd worden zodat vroegtijdig eventuele vertragingen kunnen worden vastgesteld en hierop geanticipeerd kan worden.

Het is nu de taak van de BSH om tegen het einde van het jaar het gebiedsontwikkelingsplan bij te werken en de gebieden te identificeren die nodig zijn voor 20 GW windenergie op zee. De BNetzA heeft in het netwerkontwikkelingsplan van 2019 al de verbindingslijnen bevestigd die nodig zijn voor de aansluiting van de nieuwe windparken. De kustlanden willen het goedkeuringsproces snel afronden en de netbeheerders willen de offshore verbindingslijnen tijdig in bedrijf stellen om een ​​vlotte uitbreiding te garanderen.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.