Energie-Nederland brengt kerncijfers en feiten energietransitie in beeld

| 14 januari 2020

Branchevereniging Energie-Nederland heeft de belangrijkste feiten en cijfers over het Nederlandse energielandschap beschikbaar gesteld op haar website. De data moet helpen om inzichtelijk te krijgen waar Nederland staat in de overgang naar de duurzame energievoorziening.

De feiten en cijfers van Energie-Nederland zijn opgedeeld in vier hoofdstukken: de energiemarkt, de energietransitie, emissies en verbruik en de energieconsument. De data geeft o.a. antwoord op vragen als hoe de meeste energie geproduceerd wordt, welke partijen betrokken zijn bij de energieproductie, distributie en levering en welke sector de meeste energie gebruikt. De site toont in verschillende grafieken de verwachte effecten van het klimaatakkoord en behandelt daarnaast ook zaken als ‘het energieverbruik van huishoudens in de tijd’, de groei van het aantal warmtepompen en de opbouw van de energierekening. De informatie wordt periodiek herzien en geactualiseerd.

Category: Offshore windparken, Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.