Eolus dient vergunningsaanvraag in voor 1 GW Västvind offshore windpark in Zweden

| 14 juli 2023

Windenergieontwikkelaar Eolus heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het Västvind offshore windproject, gelegen ten westen van Göteborg, Zweden. Het project bestaat uit maximaal 50 turbines met een geïnstalleerd vermogen van 1.000 MW en een geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 4 TWh.

Bron: Eolus

Het offshore windenergieproject ligt voor de westkust van Zweden, buiten Öckerö en Kungälv, in de regio Västra Götaland. Deze regio in Zweden heeft verreweg de meeste mensen die in de industriële sector werken. De elektriciteitsproductie in Västra Götaland is momenteel goed voor minder dan een derde van het elektriciteitsverbruik in de regio. De Raad voor de Groene Transitie in Västra Götaland (Sw: Rådet för grön industriomställning i Västra Götaland), die wordt geleid door de gouverneur van de provincie en de voorzitter van de regionale raad, heeft verklaard dat er tegen 2030 nog eens 15 TWh aan nieuwe fossielvrije elektriciteitsopwekking nodig is om te voldoen aan de eisen van de huidige industriële transitie en goedgekeurde nieuwe vestigingen, zoals twee batterijfabrieken. De Raad heeft windenergie op zee aangewezen als de belangrijkste bron voor nieuwe elektriciteitsopwekking in Västra Götaland in de periode tot 2030.

De bouw van het Västvind-project kan mogelijk in 2027 van start gaan en in 2029 afgerond worden en een aanzienlijke hoeveelheid groene elektriciteit leveren die nodig is voor de grote bedrijven in de regio en voor andere activiteiten. Een voorbeeld van dergelijke activiteiten is de haven van Göteborg, die bezig is met een duurzame transitie en dus een sterke toename in haar elektriciteitsbehoefte tussen nu en 2030 voorziet. Als onderdeel van haar engagement om de levering van groene elektriciteit veilig te stellen, is Göteborgs Hamn AB mede-eigenaar geworden met een belang van 5% in het project.

“De jaarlijkse elektriciteitsproductie van Västvind is gelijk aan alle huidige elektriciteitsverbruik in Göteborg. Elektriciteitsvoorziening is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de regio en in het voorjaar verklaarde de gouverneur van de provincie dat er de komende jaren verschillende offshore windenergieprojecten in Västra Götaland moeten worden gebouwd – evenals meer windenergieprojecten op land – om te voldoen aan de behoefte aan 15 TWh nieuwe elektriciteitsopwekking in 2030. Grote elektriciteitsopwekkingsprojecten in de regio die vóór 2030 kunnen worden voltooid, zijn schaars. Västvind kan in 2029 worden voltooid en is dus noodzakelijk als de regio een kans wil maken om haar doel te bereiken,” zegt Per Witalisson, CEO van Eolus.

“Zonder de toevoeging van nieuwe elektriciteitsopwekking wordt de ontwikkeling van de regio en daarmee de werkgelegenheid in de auto- en chemische industrie bedreigd. Het windenergieproject zelf zal een groot aantal banen creëren in de regio, zowel tijdens de bouwfase als wanneer het park in bedrijf is. Op basis van een onderzoek naar stimulerings- en compensatiemaatregelen in verband met windenergie-installaties dat in het voorjaar is gepresenteerd, kunnen de gemeenten Öckerö en Kungälv ook rekenen op enkele miljoenen Zweedse kronen per jaar voor lokale activiteiten als het voorstel wordt uitgevoerd.”

Vervolgproces

De vergunningsaanvraag moet zowel door de Land- en Milieurechtbank in Västra Götaland als door de regering worden behandeld, aangezien het project in territoriale wateren ligt, die onder de verantwoordelijkheid van de Land- en Milieurechtbank vallen, en in de economische zone van Zweden, waarvoor de regering verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen. De vergunningsaanvraag, inclusief de milieueffectrapportage, wordt verspreid voor raadpleging onder relevante belanghebbenden voordat er een beslissing over de vergunning wordt genomen.

“Ik ben erg blij dat we de vergunningsaanvraag nu hebben ingediend en dat we dus vooruitgang boeken met het project. Zweden heeft strenge milieuwetten en we hopen dat de feedback van het raadplegingsproces constructief zal zijn en zal helpen om het project nog beter te maken. Ons doel is om een voortdurende dialoog aan te gaan met de commerciële visserij, de Zweedse strijdkrachten, de gemeenten en andere belanghebbenden om constructieve oplossingen voor coëxistentie te vinden die ons ook in staat stellen om de ontwikkeling van de activiteiten van de belanghebbenden te ondersteunen. De commerciële visserij heeft een lange traditie aan de westkust van Zweden en is een belangrijke leverancier van voedsel. We zijn een dialoog met hen gestart om te praten over vergoedingen en compenserende maatregelen voor de gevolgen van de kwekerij,” zegt Anna Lundsgård, hoofd Offshore bij Eolus.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.