Geen steun Provinciale Staten Noord-Holland voor Windpark Noorder IJ-Plas

| 14 november 2023

Tijdens een vergadering van de Provincie Staten van Noord-Holland gisteravond, 13 november 2023, werd door een meerderheid niet ingestemd met de voordracht Vaststellen ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het windpark Noorder IJ-Plas te Amsterdam. De plannen voor de komst van drie windturbines kunnen hiermee van de baan zijn.

Bron: Amsterdam Wind

Bij de behandeling van het agendapunt hierover werd een ordervoorstel ingediend door GroenLinks om het agendapunt van de lijst te halen en uit te stellen tot er een volledig beeld is gevormd van het plan. Dit heeft te maken met het recent ingediende advies van Rijkswaterstaat en is ook op verzoek van de initiatiefnemer en de gemeente Amsterdam. Dit ordervoorstel werd echter met 30 tegen 20 stemmen weggestemd, waarna alsnog het agendapunt werd behandeld.

Met 31 stemmen tegen en 21 stemmen voor, werd de voordracht verworpen en dus geen akkoord gegeven voor het afgeven van de VVGB. De stemmen voor kwamen van GroenLinks, D66, PvdA, Volt en ChristenUnie. Stemmen tegen leken vooral te maken hebben met de zorg van buurgemeenten om de woningbouw en de gezondheid van omwonenden. Zo stemde vorige week bijvoorbeeld de raad van Zaanstad ook al tegen het komst van de windturbines.

De stemming hoeft niet te betekenen dat het plan definitief van de baan is. De initiatiefnemers van het project kunnen nog naar de rechter gaan.

Achtergrond

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst met Amsterdam Wind om aan de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein windturbines te bouwen. De gemeente besloot om Amsterdammers, via energiecoöperaties, de zeggenschap en het eigendom van de turbines te geven. Amsterdam Wind werkt in dit project samen met NDSM Energie.

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas met een ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten. Op 19 oktober jongstleden werd deze behandeld in de provinciale commissies Leefomgeving en Ruimte gezamenlijk de vergunning voor de bouw van de drie windturbines waarvan twee met 200 meter tiphoogte en een met 150 meter tiphoogte.

Omdat voor de komst van de windturbines een wijziging in het bestemmingsplan nodig was, werd aan Provinciale Staten gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Die dient om een aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen van een windpark aan de Noorder IJplas in Amsterdam mogelijk te maken.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.