Gemeenten Berkelland en Oost Gelre verwachten dit najaar conceptversie windbeleid

| 14 september 2023

De gemeente Berkelland werkt aan het maken van nieuw beleid voor windenergie. De gemeente trekt hierin samen op met buurgemeente Oost Gelre. De gemeenten verwachten dit najaar een eerste conceptversie van het nieuwe beleid te kunnen delen met inwoners.

Windgebied K

In het nieuwe beleid voor windenergie komt te staan in welke zoekgebieden en onder welke voorwaarden windturbines kunnen komen in de gemeenten. Voor beide gemeentes geldt dat dit een aanpassing/actualisatie is van het beleid dat zij al hebben het opwekken van duurzame energie.

Windenergie in de Achterhoek

Berkelland en Oost Gelre trekken samen op in het maken van nieuw windbeleid. Dat doen ze omdat ze een ‘zoekgebied’ voor windturbines delen. Zoekgebied K ligt in het gebied tussen Ruurlo, Beltrum, Zieuwent en Lievelde. Het zoekgebied is benoemd in de RES Achterhoek 1.0.

In Oost Gelre ligt nog een zoekgebied. Het gebied ten zuiden van Vragender tegen de gemeentegrens met Aalten en Winterswijk wordt zoekgebied I(i) genoemd.

Meedenken over nieuw windbeleid

In het afgelopen ander halfjaar zijn de gemeenten met inwoners in en rondom de beide zoekgebieden in gesprek geweest. Daarnaast is ook regelmatig gesproken met natuurorganisaties, voor- en tegenstanders, experts en betrokkenen zoals de dorpsbelangenorganisaties, maar ook met de GGD op het gebied van gezondheid. De verzamelde kennis nemen de gemeenten mee in het nieuwe windbeleid daar waar het kan.

Wethouder Hans van der Noordt: “Windenergie is een lastig onderwerp waar de meningen erg over verschillen. Toch is het, gezien de opgave die we hebben met elkaar, belangrijk te onderzoeken wat de mogelijkheden in ons gebied zijn. Daar zijn we volop mee bezig en we verwachten dit najaar de conceptversie van het beleid dat we samen met Oost Gelre opstellen.”

Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre vult aan: “Samen en met inbreng van onze inwoners komen we tot nieuw windbeleid. Zo behartigen we op de best mogelijke manier zoveel mogelijk belangen.”

Rijksnormen

De Rijksoverheid werkt aan nieuwe normen voor windturbines. Dat zijn nieuwe milieuregels voor bijvoorbeeld geluid, afstand tot woningen en slagschaduw. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van dit jaar een conceptversie van de nieuwe Rijksnormen openbaar gemaakt. Deze normen geven houvast en helderheid voor inwoners van het gebied. In het najaar wordt het conceptbeleid gepresenteerd aan inwoners. Zij krijgen dan ook uitleg over wat de nieuwe landelijke regels betekenen voor de zoekgebieden K & I.

Het is dan nog niet definitief. Deze conceptversie wordt eerst nog voorgelegd aan betrokkenen. Inwoners in en rondom de zoekgebieden en betrokken experts worden geïnformeerd en gevraagd om hun reactie. Dit najaar zal er een bijeenkomst voor inwoners en omwonenden van de zoekgebieden georganiseerd worden.

Provinciale planMER

Met de planMER onderzoekt de provincie Gelderland de mogelijke invloed op het milieu door het opwekken van energie met wind. Naar verwachting maakt de provincie Gelderland eind september 2023 het resultaat van dit onderzoek openbaar.

Vastelling nieuw windbeleid in 2024

Deze reacties worden waar mogelijk in de het nieuwe beleid verwerkt. Eind 2023/begin 2024 gaat het windbeleid naar verwachting de besluitvormingsprocedure in. Het ontwerpbeleid wordt begin 2024 ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun reactie (een zienswijze) indienen bij de gemeenten. Nadat de zienswijzen verwerkt zijn, wordt het nieuwe windbeleid voorgelegd aan de gemeenteraden om vastgesteld te worden. Na vaststelling van het nieuwe windbeleid kunnen er plannen ingediend worden om windmolens te gaan realiseren in Berkelland en Oost Gelre. Bron: Gemeente Berkelland/Oost Gelre

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.