Gemeenteraad Rijssen-Holten neemt unaniem motie van treurnis aan tegen Provincie Overijssel

| 14 november 2023

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2023 heeft de gemeenteraad van Rijssen-Holten unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de provincie.

De motie van treurnis volgt op de terugkoppeling van wethouder Beens over het gesprek met de provincie op 9 november jongstleden. Dit gesprek ging over het plan om een zoekgebied aan te wijzen voor windenergie. Tijdens dit gesprek was ook de gemeente Deventer aanwezig.

Wethouder Beens hoopte in dit gesprek afspraken te maken over het zoekgebied en de samenwerking met de gemeente Deventer. Maar tijdens het gesprek is duidelijk geworden dat de provincie geen garantie kan geven dat door het aanwijzen van een zoekgebied de gemeente regie houdt op het plaatsen van windturbines. Het gaat hier bijvoorbeeld om de toezegging dat windturbines alleen binnen het door de gemeente aangewezen zoekgebied geplaatst kunnen worden.

De gemeenteraad spreekt zich in de motie uit over de werkwijze van de provincie in het proces rondom windenergie

In de motie schrijven de verschillende fracties dat ze door de verwachtingen die gewekt zijn rond het aanwijzen van een zoekgebied, het eenzijdig veranderen van de kaders de handelswijze van de Provincie Overijssel ten zeerste betreuren. Daarnaast schrijven ze dat door de handelswijze van de provincie de inspanningen van de gemeente teniet gedaan worden en er geen sprake is van78

het optreden van 1 overheid. Hiermee roept de raad het college op om nog meer de belangen van de inwoners te behartigen.

Op donderdag 16 november 2023 koppelt wethouder Beens tijdens de commissievergadering terug hoe het proces eruit gaat zien. Omdat het proces en het plan om een zoekgebied aan te wijzen vragen kunnen oproepen, gaan de inloopavonden door. Omdat er nog veel onduidelijkheid is in het proces en rondom het aanwijzen van het zoekgebied, kan het college nog niet alle vragen beantwoorden. Aanmelden kan via de website. Bron: Gemeente Rijssen-Holten

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.