Gratis advies bij ODE

| 14 oktober 2010
bron: ODE

De Organisatie voor Duurzame Energie, ondersteunt locale particuliere initiatieven voor windenergieprojecten via het project ‘Wind voor Iedereen’.

Initiatieven waarin burgerparticipatie een belangrijke rol speelt kunnen vanaf vandaag bij ODE een aanvraag doen voor ondersteuning bij het realiseren van windernergieprojecten met een sterk participatief karakter. De ondersteuning vanuit ODE is in de vorm van gratis hulp en advies en vindt plaats in het kader van ‘Wind voor Iedereen’.

Het doel van ‘Wind voor iedereen’ is om windparkinitiatieven vooruit te helpen op het vaak moeizame traject van idee tot realisatie. ODE ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven door advies bij draagvlakontwikkeling, politieke en bestuurlijke lobby, burgerparticipatie, voorlichting & communicatie, juridische & planologische procedures, haalbaarheid, milieuaspecten, technische aspecten etcetera.

ODE heeft voor dit project subsidie ontvangen van AgentschapNL en kan daarmee specialisten inschakelen. O.a. Adviesbureau Bosch & Van Rijn en Timmermans Juridisch Advies zorgen voor deskundige en professionele ondersteuning.

Als u meer wilt weten en gebruik wilt maken van ‘Wind voor iedereen’, kunt u contact opnemen met Jeroen Dooper, projectleider ‘Wind voor Iedereen’ , tel 030 2448928, email windvooriedereen@duurzameenergie.org of met Saskia Kluit,tel. 06 288 828 26 bestuurslid ODE.

Category: Bedrijven, Windenergie

Reacties zijn gesloten.