GROW-consortium ontvangt €4M subsidie voor project met flexibele waterstofproductie uit offshore wind

| 14 december 2021
GROW-consortium ontvangt subsidie voor project met flexibele waterstofproductie uit offshore wind

Bron: GROW

RVO heeft bekendgemaakt dat het project FlexH2 van het GROW-consortium €4 miljoen subsidie heeft ontvangen in het kader van de MOOI-SIGOHE-tenderregeling. Het flexibele ‘wind-naar-waterstof’ onderzoeksproject start 1 april 2022 en zal vier jaar duren.

Het door Shell geleide onderzoeksproject FlexH2, dat staat voor Flexible Offshore Wind Hydrogen Power Plant Module, heeft tot doel technologie te ontwikkelen en te demonstreren die de opschaling van offshore windenergie, de productie van groene waterstof en de integratie ervan in het energiesysteem zal versnellen.

Via deze subsidie draagt de overheid 4 miljoen euro bij, de partners investeren ongeveer 5 miljoen euro in het project.

Oplossing voor wind naar waterstof

Het FlexH2-project zal innovaties ontwikkelen die de investeringskosten voor de transmissie-infrastructuur voor offshore windenergie aanzienlijk kunnen drukken. De voorgestelde wind/waterstof-oplossing, die in laboratoria zal worden getest op middenspannings kW-schaal, maakt het mogelijk hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks te gebruiken voor de productie van groene waterstof.

Reductie kosten waterstofproductie

Verwacht wordt dat deze oplossing schaalbaar is en onafhankelijk van een lokaal of nationaal elektriciteitsnet kan worden geëxploiteerd. Hierdoor moet de marktintroductietijd met 5 tot 10 jaar worden verkort. De integratie van de verschillende voorgestelde innovaties – variërend van de offshore windturbines tot het transport en de levering van de stroom aan een elektrolyser op het vasteland – zou de kosten van de waterstofproductie met ten minste 10% en ruim vóór 2030 kunnen doen dalen. De resultaten van dit onderzoeksproject kunnen de basis vormen voor de versnelde ontwikkeling van Power-to-H2-projecten in Nederland.

FlexH2 consortium

Het FlexH2-onderzoeksproject maakt deel uit van het GROW-programma dat zich richt op het verlagen van de genivelleerde kosten van offshore windelektriciteit, het creëren van toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie en het versterken van de Nederlandse offshore windindustrie. In het GROW-programma werken 17 partners samen om onderzoek te initiëren en innovaties in offshore wind te versnellen.

Het FlexH2-project wordt geleid door Shell. General Electric, ABB, VONK, de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft zullen de elektrotechnische innovaties ontwikkelen.

Shell, Van Oord, TKF, TNO en DNV zullen hun expertise inzetten op het gebied van respectievelijk waterstofelektrolyse, balans van de installatie, markt/flexibiliteit, en ontwerp, transport en installatie van belangrijke onderdelen. Bron: GROW

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Subsidie, Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.