Helikopterhaven offshore windparken komt in Eemshaven

| 14 januari 2016

Provincie Groningen heeft besloten dat er een helikopterhaven voor offshore windparken in de Eemshaven komt omdat het al een industriële omgeving is. Naast de terminal van de Duitse rederij AG Ems. De polders bij Uithuizen en Uithuizermeeden en de Oostpolder waren ook in beeld. Maar dit stuitte op bezwaren van boeren en natuurorganisaties.

Groningen Seaports bleef aandringen op de komst van een helihaven omdat veel bedrijven die windparken onderhouden en een uitvalbasis nodig hebben. Van daaruit kan over de vaargeul naar de windparken worden gevlogen. Het gaat om ongeveer vijftien vluchten per dag.

Natuurmonumenten is blij met het voorstel om de landingsplaats in de Eemshaven en niet naast de eeuwenoude eendenkooi bij Uithuizermeeden aan te leggen. In en rond de Wytsemakooi broeden tientallen vogelsoorten. De Waddenvereniging en de Natuur- en Milieufederatie Groningen zijn akkoord met de nieuwe locatie.

Inmiddels hebben de omwonenden van de beoogde helihaven van Groningen Seaports een uitnodiging gehad voor een informatie-avond. Het gaat vooral om de inwoners van Oudeschip.  Homan is blij dat minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) niet is ingegaan op een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het aantal helihavens te beperken. Daarmee zou de landingsplaats in de provincie Groningen ineens ter discussie komen te staan.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.