Ned. Vereniging Omwonenden Windturbines organiseert startconferentie

| 14 mei 2013
De onlangs opgerichte Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines organiseert op 31 mei een startconferentie met als thema: WINDENERGIE, BATEN & KOSTEN. Tijd: 13.00 – 18.00 uur bij Jaarbeurs te Utrecht.

Het accent zal liggen om meer gewicht te gevn aan de belangen van omwonenden in de besluitvorming van windturbines en windparken in hun woonomgeving. Tijdens de startconferentie op 31 mei belichten verschillende sprekers het thema: Windenergie, baten en kosten van diverse kanten.
• Keynote speaker is Wim Turkenburg, lid van het uitvoerendcomité van de Global Energy Assessment, GEA.
• Op het eind van de middag spreken vertegenwoordigers van politieke partijen met elkaar over het thema in een politiek forum. Het complete programma voor de conferentie is als bijlage bij deze uitnodiging gevoegd.

Klik hier voor de uitnodiging.

 

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.