Nieuw College onkundig over windenergie

| 14 april 2010
bron: Noord Hollands Dagblad

“De nieuwe coalitie van Dongeradeel wil laten onderzoeken of de geplande reuzenmolens langs de Lauwersseewei ook in zee kunnen staan.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet daarover in gesprek gaan met de initiatiefgroep van het project, zo vinden de coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie. De windmolens zijn in het coalitieakkoord opgenomen als een ‘vrije kwestie’. Dat houdt in dat de coalitiepartners de komende vier jaar afwijkend van elkaar mogen stemmen over de kwestie. Vooral de Fryske Nasjonale Partij (na de verkiezingen toegevoegd aan het college van CDA en ChristenUnie) is geen voorstander van de windmolens langs de Lauwersseewei tussen Dokkum en Lauwersoog”.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.