NWEA zienswijze op wijziging besluit SDE 2015

| 14 mei 2014

NWEA heeft een brief gestuurd naar minister Kamp en haar zienswijze gegeven op het concept voor de Wijziging van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (2015) dat op 11 april 2014 ter consultatie is gebracht. NWEA juicht toe dat er met het ontwerp-besluit SDE+ concrete stappen worden gezet die een grootschalige uitrol van wind op land en wind op zee mogelijk moeten maken.

Realisatie van de doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020 en de 4.450 MW wind op zee in 2023 – zoals opgenomen in het Energieakkoord – is een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding.

Windenergie op zee én op land is een onmisbaar onderdeel van het bereiken van de doelstellingen van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. NWEA staat positief tegenover het voornemen om middels aanpassing van de SDE+ systematiek afspraken in het SER energieakkoord te bekrachtigen. Volgens NWEA zou aanpassing zich moeten richten op vereenvoudiging, transparantie en investeringszekerheid, met als doel verbeterde financierbaarheid en daarmee lagere kosten voor hernieuwbare energieproductie.

Een breed gedragen instrument en meerjarige zekerheid zou moeten leiden tot een hoge investeringsbereidheid en welwillendheid in het behalen van de nationale doelstellingen ten aanzien van hernieuwbare energie. NWEA gaat er in deze reactie vanuit dat de aanpassingen alleen projectaanvragen vanaf 2015 betreft en geen doorwerking heeft voor reeds beschikte projecten.

kamp

Klik hier voor de gehele brief.

Bron: NWEA

Tags: , ,

Category: Groene energie, Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.