Pondera gaat offshore windpotentieel in Indonesië bestuderen

| 14 augustus 2023

Pondera mag in opdracht van de EU, via het EU Climate Dialogues Project (EUCD’s), het offshore windpotentieel in Indonesië bestuderen. Bovendien zal het adviesbureau ook een internationale conferentie organiseren over JETP en offshore windenergie in het land.

In Indonesië staat de energietransitie in het algemeen, evenals de windenergiesector in het bijzonder, nog in de kinderschoenen. In 2018 en 2019 zijn er twee windparken op land ontwikkeld, maar sindsdien zijn er geen windparken meer aangelegd. De activiteit op het gebied van de ontwikkeling van windparken is tot nu toe zeer beperkt geweest. Bovendien wordt het potentieel van offshore windenergieprojecten op middellange tot lange termijn in Indonesië slecht begrepen door de meeste belanghebbenden.

Een van de meest cruciale maar onderbelichte en onbegrepen aspecten van een dergelijke ontwikkeling is de locatiespecifieke economische haalbaarheid. Eerdere studies om het offshore windpotentieel te onderzoeken, uitgevoerd door academische en particuliere partijen, hebben geresulteerd in verschillende potentiële locaties voor offshore windontwikkeling.

Onderzoek

Pondera zal een verdiepend onderzoek uitvoeren om de windgegevens die gebruikt worden bij deze studies te verifiëren en om de beoordeling van de windbronnen aan te vullen met andere locatiefactoren die van belang zijn voor de ontwikkeling (elektriciteitsvraag en –verbinding met het net, benodigde infrastructuur, technologische assistentie en bedrijfsmodellen). Op basis van deze resultaten zullen uiteindelijk beleidsaanbevelingen worden afgeleid voor het tarief/de prijzen van windenergie op zee. De aanbevelingen zijn gericht op het creëren van een economisch gunstige omgeving waarin groei mogelijk is voor offshore windprojecten. Bovendien kunnen de aanbevelingen op maat worden gemaakt voor elke toekomstige locatie op basis van de betreffende kenmerken.

Een dergelijke studie kan bijdragen aan het verminderen van het investeringsrisico voor offshore windontwikkelaars in Indonesië. Een van de doelen van de studie is om de sector te stimuleren en te helpen actie te ondernemen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal nauw contact worden onderhouden met relevante belanghebbenden, waaronder de Indonesische regering en het bedrijfsleven.

Internationale conferentie

De studie omvat ook het organiseren van een internationale conferentie over offshore wind en de Just Energy Transition in Indonesië op 25 oktober 2023. Deze conferentie biedt gelegenheid om kennis en ervaring te delen die is opgedaan in eerdere projecten, en te leren van de successen en mislukkingen van andere landen bij hun start met offshore windprojecten. Eén van de doelen van deze conferentie is het faciliteren van stakeholderdialogen over potentieel, beleid en aanbevelingen en meer belangstelling te genereren voor de offshore windsector in Indonesië. Bron: Pondera

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.